Elementy wielkogabarytowe dla budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego

Rynek ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce 2024-2029


Niedobór pracowników na budowach, dynamicznie rosnące płace pracowników fizycznych oraz narastająca presja na skrócenie procesu inwestycyjnego to główne czynniki, które sprawiły, że od kilku już lat na rynku prefabrykacji w Polsce notowane jest wyraźne ożywienie, notowane zarówno w segmencie kubaturowym jak i inżynieryjnym.

Na potrzeby niniejszego raportu jako rynek ciężkiej prefabrykacji zdefiniowano działalność produkcyjną w zakresie elementów z betonu zbrojonego oraz betonu sprężonego, prowadzoną w specjalistycznych zakładach prefabrykacji.

Analizowane w raporcie produkty podzielić można na dwie główne kategorie, w ramach których wyróżniamy co najmniej kilkanaście podkategorii:

 

 • Prefabrykaty konstrukcyjne, wykorzystywane głównie w budownictwie kubaturowym (fundamenty, słupy, belki, stropy, ściany, schody, moduły łazienkowe, doki)
 • Prefabrykaty inżynieryjne (belki mostowe, pale fundamentowe, płyty drogowe, płyty tramwajowe, podkłady kolejowe, ściany oporowe, ekrany akustyczne, tubingi tunelowe oraz słupy, żerdzie i wieże oświetleniowe i energetyczne).

 

Analizowane w raporcie produkty w większości przypadków wytwarzane są na indywidualne zamówienie, choć nie jest to warunek przesądzający o tym czy dany produkt zaliczony został do ciężkiej prefabrykacji. Przykładowo, wiele produktów stropowych, a także podkłady strunobetonowe to produkty dostępne „od ręki” a nie „na wymiar” a mimo to zostały wliczone do rynku ciężkiej prefabrykacji.

Z drugiej strony, do rynku ciężkiej prefabrykacji nie wliczono rur betonowych i elementów powiązanych (studnie, szamba, przepusty, odwodnienia), które wraz z prefabrykacją ciężką, kostką betonową, betonem komórkowym czy betonowymi pokryciami dachowymi analizowane są w szerszym raporcie rynkowym na temat wyrobów betonowych.

Analizując liczebność i wartość przychodów firm, które nie zakwalifikowały się do analizowanej w raporcie grupy 50 wiodących producentów, szacujemy, że analizowana w raporcie grupa 50 firm odpowiada za około 90% rynku ciężkiej prefabrykacji w Polsce.


 

Jakie informacje zawiera raport?

 • Historyczna i prognozowana wartość rynku ciężkiej prefabrykacji
 • Analiza SWOT dla rynku ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce
 • Struktura segmentowa rynku według wielkości i wartości produkcji
 • Struktura geograficzna rynku oraz analiza potencjału regionalnego
 • Lokalizacja zakładów produkcyjnych analizowanych firm
 • Zrealizowane oraz planowane inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych
 • Główni zleceniodawcy na rynku ciężkiej prefabrykacji
 • Poziom rentowności notowany przez producentów w poszczególnych segmentach
 • Wolumen zużycia cementu i betonu w segmencie prefabrykacji ciężkiej
 • Analiza wyników finansowych kilkudziesięciu wiodących producentów
 • Profile wiodących producentów
 • Wolumen produkcji oraz wielkość zatrudnienia poszczególnych producentów

 

Jakie firmy analizowane są w raporcie?

W raporcie analizujemy całą grupę 50 największych producentów, poczynając od lidera rynkowego, czyli grupy Pekabex, a kończąc na firmach o przychodach poniżej 20 mln zł. W analizowanej grupie znajdują się m.in. takie podmioty jak: Pekabex, Betard, Goldbeck Comfort, Consolis, Gralbet, Budizol, Scanbet, HM Factory, Strunbet, Precon, Betpref, InBet, Buszrem, Rector, Kon-Bet, Tech-Bet, K-Construction, MD Budinvest, Prefadom, DKP Beton, Plastwil De Bonte, Betomont, Lubar Prefabrykacja.

 

 

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Cykliczny monitoring rynku
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Analiza trendów branżowych
 • Ekspansja na rynku prefabrykacji
 • Analiza funkcjonowania firmy na tle konkurencji
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firm
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Kalkulacja zużycia wybranych materiałów lub półproduktów (np. cement, beton, domieszki, systemy mocowań).

Uzyskaj bezpłatną próbkę