Elementy wielkogabarytowe dla budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego

Rynek ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce 2022-2027


Niedobór pracowników na budowach, dynamicznie rosnące płace pracowników fizycznych oraz narastająca presja na przyspieszenie procesu inwestycyjnego to główne czynniki, które sprawiły że od 2017 r. na rynku prefabrykacji w Polsce notowane jest wyraźne ożywienie, zarówno w segmencie kubaturowym jak i inżynieryjnym.

Analizowane w raporcie segmenty:

 • Prefabrykaty konstrukcyjne (fundamenty, słupy, belki, stropy, ściany, schody)
 • Prefabrykaty inżynieryjne (ściany oporowe, ekrany akustyczne, belki mostowe, płyty drogowe, płyty tramwajowe, podkłady kolejowe, tubingi tunelowe oraz słupy oświetleniowe i energetyczne)

Jakie informacje zawiera raport?

 • Historyczna i prognozowana wartość rynku ciężkiej prefabrykacji
 • Analiza SWOT dla rynku ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce
 • Struktura segmentowa rynku według wielkości i wartości produkcji
 • Struktura geograficzna rynku oraz analiza potencjału regionalnego
 • Lokalizacja zakładów produkcyjnych analizowanych firm
 • Zrealizowane oraz planowane inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych
 • Główni zleceniodawcy na rynku ciężkiej prefabrykacji
 • Poziom rentowności notowany przez producentów w poszczególnych segmentach
 • Wolumen zużycia cementu i betonu w segmencie prefabrykacji ciężkiej
 • Analiza wyników finansowych kilkudziesięciu wiodących producentów
 • Profile wiodących producentów
 • Wolumen produkcji oraz wielkość zatrudnienia poszczególnych producentów

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Cykliczny monitoring rynku
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Analiza trendów branżowych
 • Ekspansja na rynku prefabrykacji
 • Analiza funkcjonowania firmy na tle konkurencji
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firm
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Kalkulacja zużycia wybranych materiałów lub półproduktów (np. cement, beton, domieszki, systemy mocowań).
Poproś o bezpłatną próbkę

Poproś o bezpłatną próbkę