Prognozy, inwestycje oraz analiza wiodących deweloperów

Deweloperzy mieszkaniowi w Polsce 2024-2029


Poza rynkiem deweloperskim ogółem, raport dodatkowo skupia się na 30 wiodących firmach deweloperskich zarejestrowanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w działach 41 (Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków), 64 (Działalność holdingów finansowych), 68 (Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek), 70 (Działalność firm centralnych, tzw. head offices). Z formalnego punktu widzenia, grupa największych firm deweloperskich w Polsce nie jest więc jednorodna. Jednak w praktyce wszystkie analizowane podmioty pełnią w gospodarce podobną funkcję, czyli realizują inwestycje mieszkaniowe w celu sprzedaży mieszkań bądź ich wynajmu.

Również z punktu widzenia posiadania własnych zasobów do realizacji inwestycji deweloperskich (architekci, prawnicy, kadra inżynierska, robotnicy, sprzęt budowlany) analizowana grupa firm jest różnorodna. Do grona 30 największych deweloperów w Polsce zaliczają się zarówno firmy zatrudniające zaledwie kilkunastu pracowników i zlecających na zewnątrz niemal wszystkie zadania inwestycyjne, jak i podmioty zatrudniające 500-700 osób, realizujące zdecydowaną większość aktywności inwestycyjnych własnymi zasobami.

Szacujemy, że pod względem liczebności, analizowana grupa 30 firm stanowi około 5% rynku średnich i dużych firm deweloperskich – w opracowanej przez nas szerokiej bazie deweloperów udało nam się zidentyfikować około 500 podmiotów. Natomiast pod względem liczby dostarczanych rocznie na rynek mieszkań deweloperskich, udział 30 wiodących podmiotów wynosi około jednej trzeciej.

Istotną częścią raportu są prognozy rynkowe wraz z zestawieniem 450 realizowanych i planowanych na najbliższe lata inwestycji. Przedstawione w raporcie prognozy bazują na ocenie eksperckiej autorów raportu oraz powiązane są z prognozami Spectis dla takich obszarów jak: dynamika PKB, dynamika średniego wynagrodzenia w gospodarce, poziom stopy bezrobocia, poziom stóp procentowych oraz dynamika cen.

Poza obszarem prognostyczno-inwestycyjnym, istotną częścią raportu jest analiza porównawcza 30 największych deweloperów mieszkaniowych oraz sekcja szczegółowych profili 30 firm.

 

Profil każdej firmy zawiera takie informacje jak:

 • Charakterystyka i strategia rynkowa
 • Komentarze reprezentantów firmy
 • Przychody ogółem
 • Przychody według rodzaju działalności
 • Wynik finansowy netto
 • Wskaźnik rentowności netto
 • Zatrudnienie ogółem
 • Liczba sprzedanych mieszkań
 • Przychody ogółem na 1 zatrudnionego
 • Przychody z działalności mieszkaniowej na 1 sprzedane mieszkanie
 • Tabelaryczne zestawienia bieżących inwestycji mieszkaniowych

Raport uzupełnia pełna baza 500 deweloperów mieszkaniowych, wraz z informacjami dotyczącymi przychodów i zyskowności.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 • Dane historyczne oraz prognozy makroekonomiczne i branżowe na najbliższe 5 lat
 • Analiza SWOT rynku budownictwa deweloperskiego w Polsce
 • Struktura regionalna rynku deweloperskiego (dane dla 100 wiodących powiatów)
 • Zestawienie 450 realizowanych i planowanych inwestycji 30 wiodących deweloperów
 • Statystyki dotyczące cen mieszkań oraz kosztów budowy
 • Komentarze ekspertów rynkowych i przedstawicieli firm deweloperskich
 • Analiza porównawcza i szczegółowe profile 30 wiodących deweloperów mieszkaniowych
 • Poziom rentowności firm deweloperskich.

 

Jakie firmy analizowane są w raporcie?

W raporcie analizujemy całą grupę 30 największych producentów, poczynając od lidera rynkowego, czyli grupy Dom Development, a kończąc na firmach o przychodach poniżej 200 mln zł. W analizowanej grupie znajdują się m.in. takie podmioty jak: Dom Development, Atal, Robyg, Develia, J.W. Construction, Murapol, Matexi, Marvipol Development, Spravia, Unidevelopment, Ronson, Victoria Dom, Lokum Deweloper, YIT Development.

 

 

 

W jakich sytuacjach biznesowych raport i baza 500 firm będą szczególnie przydatne?

 • Analiza rynku deweloperskiego w głównych aglomeracjach
 • Zaplanowanie długoterminowej strategii rynkowej w obszarze budynków wielomieszkaniowych
 • Ekspansja na rynku budownictwa deweloperskiego
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firm deweloperskich
 • Poszukiwanie nowych partnerów biznesowych
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Kalkulacja zużycia wybranych materiałów w segmencie deweloperskim.

Uzyskaj bezpłatną próbkę