Wydarzenia w SPECTIS

Aktualności

Rentowność portfela zamówień kluczowym zmartwieniem firm budowlanych w Polsce

04 wrz 2018

Szczegółowa analiza działań rynkowych wiodących grup budowlanych w Polsce wskazuje na to, że praktycznie każda z grup realizuje obecnie nieco odmienną strategię rynkową. Kluczowe różnice pomiędzy wykonawcami dotyczą m.in. stopnia zaangażowania w kluczowe segmenty budownictwa inżynieryjnego (drogi, koleje, energetyka i przemysł), obecności w sektorze budownictwa komercyjnego, aktywnej działalności na rynku deweloperskim, czy rozkładu sił w ujęciu regionalnym (zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej).

 

Pomimo rosnących płac liczba pracujących w budownictwie maleje

20 sie 2018

Znaczący wolumen zakontraktowanych oraz planowanych inwestycji wskazuje na to, że rok 2019 w sektorze budowlanym upłynie pod znakiem dalszych napięć na rynku pracy, czyli niskiej dostępności podstawowej siły roboczej, dynamicznie rosnących płac oraz ostrej rywalizacji o pracowników.

 

 

Czy PORR podpisze kontrakt na budowę tunelu w Świnoujściu?

06 sie 2018

W najbliższych dniach firma PORR zdecyduje o tym, czy podejmie się realizacji za kwotę 793 mln zł tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin. Wprawdzie nie mamy w tym obszarze żadnych przecieków, jednak bazując na naszych danych i trendach rynkowych oceniamy, że firma nie podejmie się tego zadania.

 

Regiony podlaski i opolski na przeciwnych biegunach cyklu inwestycyjnego

16 lip 2018

Jak wynika z najnowszego raportu SPECTIS "Rynek budowlany w Polsce 2018-2022 – analiza 16 województw", dzięki licznie rozpoczynanym nowym projektom, w najbliższych latach znaczącego przyspieszenia inwestycyjnego doświadczą regiony Polski Wschodniej.

Czy niskie stopy procentowe zatopią budownictwo?

05 lip 2018

Analizowane przez SPECTIS dane rynkowe wskazują na dużą rozbieżność pomiędzy oficjalnym a rzeczywistym wzrostem cen w budownictwie.

Czy wszystkie województwa w pełni wykorzystają aktualne ożywienie w budownictwie?

21 cze 2018

Nasz nowy raport jest analizą porównawczą danych statystycznych i prognoz dla 16 województw. Publikacja niezwykle pomocna przy raportowaniu, budżetowaniu oraz planowaniu strategicznym w ujęciu regionalnym. Ważnym elementem raportu są 5-letnie prognozy dla trzech segmentów rynku budowlanego.

 

Wysoki poziom zadłużenia może wstrzymać część planowanych inwestycji budowlanych w największych aglomeracjach

12 cze 2018

Jak wynika z najnowszego raportu SPECTIS zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce 2018-2022 – analiza 20 największych miast”, wśród miast, w których w najbliższych latach należy oczekiwać przyspieszenia inwestycyjnego w segmencie inżynieryjnym, na szczególną uwagę zasługują Gdańsk i Szczecin. Dodatkowo, do aglomeracji, na terenie których w najbliższych latach realizowane będą duże projekty inżynieryjne zaliczyć można Warszawę i Kraków.

Które miasta w największym stopniu korzystają z obecnego boomu mieszkaniowego? Które miejscowości jako pierwsze odczują korektę na rynku mieszkaniowym?

02 cze 2018

Nasz nowy raport stanowi analizę porównawczą 20 najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce oraz przedstawia prognozy rozwoju dla poszczególnych miast. Zestawienie planowanych inwestycji oraz kombinacja kilkunastu kluczowych grup wskaźników wyprzedzających pozwala ocenić, które miasta w najbliższych latach będą motorem napędowym branży budowlanej. Ważną częścią raportu są eksperckie komentarze pozwalające na lepsze zrozumienie obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej w poszczególnych miastach.

Jak prezentuje się dynamika pozwoleń budowlanych w polskich miastach?

29 maj 2018

W latach 2015-2017 w obszarze budownictwa kubaturowego 20 największych aglomeracji odpowiadało za ponad 44% powierzchni wydawanych w Polsce pozwoleń budowlanych. Dla porównania, w 2013 r. udział ten wynosił mniej niż 40%. W ciągu ostatnich trzech lat swój udział w krajowym wolumenie pozwoleń budowlanych znacząco zwiększyły: Kraków, Łódź, Wrocław, Szczecin, Toruń, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Wyraźne spowolnienie odnotowały natomiast Bydgoszcz i Lublin.

Bartłomiej Sosna

Ekspert rynku budowlanego, SPECTIS

Grupa PowerChina z szansą na pozyskanie w Polsce kontraktów o wartości 3 mld zł

08 maj 2018

Pomimo braku powodzenia w przetargach na budowę Elektrowni Ostrołęka oraz tunelowego odcinka drogi ekspresowej S3, spółki z Grupy PowerChina wciąż stoją przed realną szansą na pozyskanie w najbliższych miesiącach trzech zamówień o wartości ponad 3 mld zł brutto, z których największym projektem jest budowa Północnej Obwodnicy Krakowa.

Wprawdzie jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie, aby próbę wejścia na polski rynek chińskiego podmiotu uznać za sukces, jednak warto już teraz zaznaczyć, że w przypadku pozyskania wszystkich trzech kontraktów, Grupa PowerChina pod względem posiadanego portfela zamówień weszłaby do czołowej dziesiątki największych grup budowlanych w Polsce.

Co ciekawe, firma postawiła sobie za cel osiągnięcie pozycji jednego z najważniejszych uczestników nie tylko polskiego, ale także europejskiego rynku budownictwa infrastrukturalnego.

 

 

Analiza 20 największych miast w Polsce

23 kwi 2018

W najnowszej analizie prezentujemy zestawienia planowanych inwestycji dla 20 miast oraz analizujemy kilkanaście kluczowych wskaźników wyprzedzających koniunkturę w budownictwie. Pozwala nam to wskazać, które miasta w najbliższych latach będą motorem napędowym budownictwa.

Malejąca konkurencja na polskim rynku budowlanym szansą na poprawę zyskowności firm

17 kwi 2018

Pełna analiza konkurencji firm budowlanych jest częscią raportu generalnego dla polskiego budownictwa: Rynek budowlany w Polsce 2018-2025.

Sytuacja finansowa firm budowlanych w Polsce pogarsza się

09 kwi 2018

Poziom kosztów oraz rentowności firm budowlanych w Polsce. Pełna analiza w najnowszym raporcie generalnym dla polskiego budownictwa: Rynek budowlany w Polsce 2018-2025.

Przekrojowa analiza oraz 7-letnie porgnozy rozwoju dla 3 głównych segmentów oraz 20 podsegmentów rynku.

Rynek budowlany w Polsce 2018-2025

12 mar 2018

"Rynek budowlany w Polsce 2018-2025” to najważniejsza publikacja w naszym portfolio. Raport skupia się na przyszłości szeroko rozumianego rynku budowlanego, prezentując jednocześnie historyczne szeregi czasowe.

Raport generalny SPECTIS to analiza kluczowych szans i zagrożeń dla polskiego rynku budowlanego na lata 2018-2025.
Twarde dane, prognozy, komentarze eksperckie i analizy SWOT dla ponad 20 segmentów rynku. 

Po rekordowym roku 2017, wartość rynku budowlanego w Polsce w 2018 roku przekroczy poziom 200 mld zł

09 lut 2018

Trwające od kilkunastu miesięcy ożywienie inwestycyjne oraz bardzo dobra końcówka ubiegłego roku wywindowały wartość polskiego rynku budowlanego do nienotowanego wcześniej poziomu. W roku 2018 także oczekiwany jest wzrost wartości sektora budowlanego, jednak w stosunku do wartości Produktu Krajowego Brutto wciąż jest to wynik przeciętny.