Wydarzenia w SPECTIS

Aktualności

Na skutek epidemii wzrosło bezpieczeństwo na budowach

30 wrz 2020

Jednym z niewielu pozytywnych efektów epidemii koronawirusa jest wyraźna redukcja liczby wypadków przy pracy. Dotyczy to zarówno budownictwa jak i innych sektorów gospodarki. Można więc przypuszczać, że wiele zastosowanych w minionych miesiącach środków bezpieczeństwa pozostanie z nami również po pandemii.

Rynek budowlany w Polsce w 2020 roku skurczy się o 3-5%

28 wrz 2020

Polska gospodarka punkt kulminacyjny krótkoterminowego załamania aktywności gospodarczej ma już za sobą. Tego samego nie można jednak powiedzieć o sektorze budowlanym, który na wstrząsy gospodarcze reaguje zawsze z opóźnieniem. Dlatego też, pierwsza połowa 2021 r. będzie dla polskiego budownictwa okresem pełnym wyzwań. Rynek wiąże duże nadzieje z nową pulą środków unijnych, jednak ich zauważalny wpływ na wolumen inwestycji zauważalny będzie najwcześniej w drugiej połowie 2021 r.

Wartość rynku wyrobów betonowych w Polsce do 2022 r. sięgnie 10 mld zł

19 sie 2020

Jak wynika z naszego najnowszego raportu zatytułowanego "Rynek wyrobów betonowych w Polsce 2020-2025", pomimo obserwowanego spowolnienia aktywności w budownictwie, producenci wyrobów betonowych powinni utrzymać ubiegłoroczną wartość przychodów na poziomie nieco ponad 9 mld zł.

Blisko 300 mld zł na realizację 25 megainwestycji budowlanych

08 lip 2020

Aktualnie w Polsce w fazie budowy znajdują się tylko cztery projekty o wartości przekraczającej 3 mld zł netto. Łączna wartość tych mega-inwestycji to blisko 17 mld zł netto, co nie jest kwotą znaczącą, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w kolejce oczekują mega-przedsięwzięcia warte blisko 300 mld zł.

Blisko 1000 największych inwestycji w Polsce wartych 540 mld zł

23 cze 2020

Pomimo krótkoterminowego załamania aktywności gospodarczej spowodowanego epidemią koronawirusa potencjał polskiego rynku budowlanego w perspektywie do 2025 r. pozostaje znaczący. W stosunku do wcześniejszych prognoz atrakcyjność segmentu inżynieryjnego nawet się poprawiła. Zdecydowana większość realizowanych i planowanych inwestycji budowlanych zlokalizowana jest na obszarze sześciu najwyżej rozwiniętych gospodarczo województw, które łącznie odpowiadają za blisko 65% wartości rynku budowlanego.

Poziom optymizmu w budownictwie najniższy od 3 lat

02 kwi 2020

Marzec był dwunastym z rzędu spadkowym miesiącem pod względem poziomu optymizmu w budownictwie. Odsezonowany wskaźnik koniunktury przyjął wartość ujemną i znalazł się na poziomie najniższym od trzech lat. Ponieważ badanie marcowe nie uwzględnia jeszcze zupełnie nowej rzeczywistości gospodarczej, należy oczekiwać, że w kwietniu poziom koniunktury w sektorze budowlanym ulegnie znacznemu pogorszeniu.

Rynek ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce nadal mocno rozdrobniony

24 mar 2020

Na rynku prefabrykacji nadal funkcjonuje duża grupa spółek, które finansowo radzą sobie słabo, co stanowi pole do dalszej konsolidacji branży. Jak wynika z analizy 50 wiodących firm, na rynku zauważalna jest nieco wyższa rentowność większych podmiotów, co wynika z efektu skali, możliwości obsługi dużych projektów oraz posiadania kompleksowej oferty od projektu po montaż.

Wartość rynku ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce sięgnie 3,5 mld zł w 2020 r.

11 mar 2020

Kumulacja inwestycji w gospodarce, niedobór wykwalifikowanych pracowników budowlanych, pełne portfele zamówień generalnych wykonawców i podwykonawców oraz wzrost kosztów produkcji sprawiły, że w ciągu zaledwie kilku lat polski rynek prefabrykacji betonowej podwoił swoją wartość. Co więcej, w najbliższych latach branżę czekają dalsze, choć już mniej dynamiczne, wzrosty. Sprzyjać jej będzie prognozowany wzrost kosztów pracy w budownictwie, wszechobecna presja na skrócenie czasu realizacji obiektów budowlanych oraz wzrost zainteresowania kompleksową prefabrykacją w budownictwie mieszkaniowym.

Koszty pracy doskwierają firmom budowlanym jak nigdy wcześniej

03 lut 2020

Początek 2020 r. przyniósł gwałtowne pogorszenie nastrojów wśród firm budowlanych w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o postrzeganie uciążliwości kosztów zatrudnienia oraz obciążeń fiskalnych. Główne przyczyny to ponad 15% wzrost płacy minimalnej, 10% wzrost kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w budownictwie, a także wprowadzenie w większych firmach budowlanych Pracowniczych Planów Kapitałowych lub alternatywnych dla nich Pracowniczych Planów Emerytalnych.

 

Rekordowe 50 mld zł przychodów 40 największych firm budowlanych w Polsce

18 gru 2019

W 2018 r. grupie 40 największych podmiotów budowlanych w Polsce udało się wreszcie poprawić dotychczasowy rekord łącznej wartości ich przychodów, odnotowany w 2011 r. Poza większym wolumenem robót, duża w tym jednak zasługa rosnących cen materiałów i robocizny.

1 mld zł zysku netto wypracowany przez 30 wiodących deweloperów komercyjnych w Polsce w 2018 r.

19 lis 2019

W 2018 r. zagregowany wynik finansowy netto w grupie 30 wiodących deweloperów komercyjnych w Polsce wyniósł rekordowe 985 mln zł, co przełożyło się na wskaźnik rentowności netto na poziomie 25%. Najnowsze dane napływające z rynku transakcji inwestycyjnych, a także śródroczne sprawozdania finansowe firm deweloperskich wskazują na to, że 2019 rok pod względem zyskowności może być dla branży równie udany jak 2018.

Inwestycje 30 wiodących deweloperów komercyjnych w Polsce warte 40 mld zł

28 paź 2019

Całkowita szacunkowa wartość 230 realizowanych i planowanych inwestycji biurowych, handlowych, magazynowych i hotelowych realizowanych przez 30 wiodących firm deweloperskich wynosi 40 mld zł, wynika z naszego najnowszego raportu zatytułowanego "Deweloperzy komercyjni w Polsce 2019-2023".

Rekordowe 200 tys. mieszkań oddanych do użytkowania

23 paź 2019

Dzięki trwającemu od kilku lat ożywieniu w budownictwie mieszkaniowym polska gospodarka po raz pierwszy w historii III RP zdołała wspiąć się na pułap realizacji 200 tys. mieszkań rocznie.

Ujemna rentowność firm budowlanych z GPW po II kw. 2019

09 paź 2019

Całkowite przychody ponad 20 grup budowlanych notowanych na GPW w okresie III kw. 2018-II kw. 2019 wzrosły nominalnie o 7,4% i wyniosły blisko 25 mld zł. Rosnące przychody nadal nie przekładają się jednak na poprawę zyskowności branży, która pozostaje ujemna już od blisko dwóch lat. Na notowanym od kilku już lat ożywieniu w budownictwie zarabiają przede wszystkim deweloperzy oraz, choć w dużo mniejszym stopniu, producenci i dostawcy materiałów budowlanych oraz sprzętu budowlanego.

Rosnące ceny wywindują wartość polskiego rynku budowlanego do rekordowego poziomu w 2020 r.

24 wrz 2019

Dzięki trwającemu od kilku lat ożywieniu inwestycyjnemu wartość polskiego rynku budowlanego bije kolejne rekordy, by zbliżyć się do okrągłej kwoty 250 mld zł w 2020 r. W ujęciu nominalnym wartość rynku może robić wrażenie, jednak patrząc na wolumen realizowanych robót i zużywanych materiałów budowlanych, zwyżka nie jest już tak spektakularna. Wzrost wartości rynku napędzają bowiem drożejące materiały budowlane oraz rosnące koszty pracy.

Strabag vs PORR – austriacki wyścig o pozycję wicelidera na polskim rynku budowlanym

23 wrz 2019

Od czasu przejęcia w 2015 r. spółki Bilfinger Infrastructure portfel zamówień grupy PORR w Polsce, napędzany głównie dużymi projektami drogowymi, kolejowymi i tunelowymi, rośnie w imponującym tempie, przekraczając na koniec II kw. 2019 r. 6,6 mld zł. Oznacza to, że pod względem bieżącego portfela zleceń dystans dzielący grupę PORR od grupy Strabag został zniwelowany do jednego średniej wielkości kontraktu. 

Analiza potencjału budowlanego 20 największych miast w Polsce

14 sie 2019

Jak wynika z najnowszego raportu Spectis zatytułowanego "Rynek budowlany w Polsce 2019-2025 – analiza 20 największych miast", poszczególne ośrodki miejskie istotnie różnią się od siebie, jeżeli chodzi o bieżący etap cyklu koniunkturalnego oraz potencjał rozwoju do 2025 roku. Dotyczy to zarówno budownictwa kubaturowego, jak i infrastruktury miejskiej.

 

Utrzymanie sieci dróg krajowych coraz większym wyzwaniem dla drogowców

15 lip 2019

Po kilkunastu latach znaczącej poprawy stanu technicznego sieci dróg krajowych, kiedy to odsetek dróg w stanie dobrym wzrósł z blisko 24% w 2000 r. do 66% w 2013 r., od 2014 r. w obszarze tym obserwujemy wyraźną stagnację - średni odsetek dla lat 2014-2018 wyniósł już mniej niż 60%. Utrzymaniu sieci dróg krajowych w poprawnym stanie technicznym nie sprzyja rosnący ruch na drogach oraz przedłużające się roboty budowlane i związane z nimi objazdy. Natomiast jak wynika z analizy danych o zezwoleniach budowlanych, w najbliższych latach na znaczące przyspieszenie w obszarze budownictwa drogowego mogą liczyć przede wszystkim woj. podkarpackie, małopolskie i łódzkie.

Przełomowe dane z rynku cementu.

05 lip 2019

Według kalkulacji Spectis, w marcu 2019 r. sprzedaż cementu na rynku krajowym po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 20 mln ton rocznie.

420 mld zł na realizację blisko 1000 największych inwestycji w Polsce

02 lip 2019

Pomimo prognozowanej na najbliższe lata niższej dynamiki polskiego rynku budowlanego, potencjał inwestycyjny większości województw pozostaje znaczący. Jak wynika z naszego raportu zatytułowanego "Rynek budowlany w Polsce 2019-2025 – analiza 16 województw", łączna szacunkowa wartość 960 największych realizowanych i planowanych inwestycji w Polsce to aż 420 mld zł, czyli blisko dwa razy tyle ile wynosi roczna wartość całego rynku budowlanego.

Renesans budownictwa jednorodzinnego w Polsce

22 maj 2019

W 2018 r. inwestorzy uzyskali pozwolenia na domy jednorodzinne o powierzchni ponad 14 mln m², co jest najlepszym wynikiem od 10 lat. Biorąc pod uwagę dane za pierwszy kwartał roku, w całym 2019 w segmencie jednorodzinnym możliwe jest przekroczenie bariery 15 mln m², czyli powrót do rekordowego wolumenu z lat 2007-2008.

Nieznaczna poprawa rentowności firm budowlanych z GPW w 2018 r.

08 maj 2019

W 2018 roku całkowite przychody ponad 20 grup budowlanych notowanych na GPW wzrosły nominalnie o 9,8%, co biorąc pod uwagę wzrost cen materiałów i robocizny, w ujęciu realnym jest wzrostem niewielkim. Nieznacznej poprawie uległ także wynik finansowy netto analizowanej grupy, który wciąż prezentuje się mizernie w porównaniu do zysków firm deweloperskich oraz dostawców materiałów budowlanych i sprzętu.

Praca w budownictwie: nadal średnio płatna, ale bardziej bezpieczna

24 kwi 2019

Jak wynika z naszego raportu zatytułowanego "Rynek pracy w budownictwie 2019-2023", pomimo notowanego w minionych dwóch latach dynamicznego wzrostu płac w budownictwie, wynagrodzenia budowlańców na tle średniej krajowej nadal prezentują się przeciętne. Znacząco wzrosło natomiast bezpieczeństwo pracy, w wyniku czego w 2018 r. liczba wypadków na budowach odnotowała najniższy poziom w historii.

Wzrost cen ofertowych ratuje rentowność firm budowlanych

03 kwi 2019

W 2018 r. firmy budowlane zdołały wybronić się przed grożącą im falą upadłości. Nie oznacza to jednak, że niebezpieczeństwo zostało w pełni zażegnane. W latach 2019-2020 nadal realizowane i rozliczane będą nierentowne kontrakty wyceniane w okresie intensywnej walki o zlecenia. Będzie ich już jednak coraz mniej a w portfelach wykonawców zaczną przeważać ostrożnie skalkulowane zlecenia.

 

Wskaźnik koniunktury w budownictwie najwyżej od 10 lat

02 kwi 2019

Po bardzo dobrym wyniku odnotowanym w pierwszych miesiącach roku, w marcu odnotowano dalszy wzrost poziomu optymizmu w budownictwie. Odsezonowany wskaźnik koniunktury wzrósł do poziomu 5,4 pkt., co jest najlepszym wynikiem od ponad 10 lat.

Wzrost cen w budownictwie pozostaje wysoki

27 mar 2019

Niskie stopy procentowe w połączeniu z ożywieniem inwestycyjnym oraz niedoborem pracowników powodują znaczącą presję na ceny materiałów budowlanych i wykonawstwa. Biorąc pod uwagę łagodną politykę władz monetarnych oraz dalsze wzrosty w budownictwie, w 2019 r. należy oczekiwać utrzymania się presji cenowej na rynku.

Nerwowy początek roku w polskim budownictwie

04 mar 2019

Po bardzo dobrym dla polskiego sektora budowlanego 2018 roku, kiedy to przez cały rok większość kluczowych wskaźników prezentowała dynamiczne wzrosty, początek roku 2019 przyniósł wyraźne osłabienie praktycznie we wszystkich możliwych obszarach rynku. W dużej mierze jest to jednak efekt wysokiej bazy z początku poprzedniego roku.

Mniejsze firmy motorem wzrostu polskiego eksportu usług budowlanych

21 sty 2019

Wartość produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez polskie firmy budowlane na rynkach zagranicznych osiągnęła rekordowy poziom 6,5 mld zł, będący jednak wciąż wynikiem poniżej możliwości krajowych wykonawców. Co istotne, w minionych latach miała miejsce wyraźna zmiana, jeżeli chodzi o strukturę podmiotów realizujących zlecenia zagraniczne – środek ciężkości przesunął się z największych grup budowlanych na mniejsze i bardziej wyspecjalizowane podmioty.

Nowy raport: Firmy budowlane w Polsce 2018-2022

14 sty 2019

Po wielu miesiącach starannego agregowania danych, ukończyliśmy pierwszą edycję raportu "Firmy budowlane w Polsce 2018-2022". Jest to pierwszy na rynku raport tak dogłębnie analizujący sektor 40 największych wykonawców w Polsce.

Firmy budowlane już czwarty kwartał z rzędu z ujemną rentownością

18 gru 2018

Po trzecim kwartale 2018 roku rentowność 22 grup budowlanych notowanych na GPW pozostaje ujemna. Co więcej, już drugi kwartał z rzędu maleje zyskowność firm deweloperskich, choć w porównaniu do wykonawców, wynik deweloperów wciąż jest bardzo dobry i na bezpiecznym poziomie. Stabilnie prezentują się natomiast wyniki finansowe producentów i dostawców materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego.

Już ponad 800 tys. mieszkań w budowie – rynek rozgrzany, a optymizm deweloperów topnieje

23 paź 2018

W rezultacie trwającego już ponad pięć lat ożywienia na rynku mieszkaniowym w Polsce na koniec września 2018 r. w realizacji było ponad 800 tys. mieszkań i domów. Rekordowa liczba mieszkań w budowie to jednak nie tylko powód do zadowolenia, lecz również przyczyna wielu problemów, zwłaszcza dla deweloperów.

Rentowność sektora budowlanego najniższa od 5 lat

10 paź 2018

W obliczu wyraźnie rosnących kosztów rentowność w budownictwie gwałtownie spada i nic nie wskazuje na możliwość szybkiej poprawy zyskowności sektora. W 2019 r. branża doświadczy bowiem dalszego wzrostu kosztów, m.in. w wyniku podwyższenia płacy minimalnej, rosnących cen paliw, a także energii elektrycznej, co przełoży się na dalszy wzrost cen materiałów budowlanych.

Budownictwo niemieszkaniowe z szansą na nowy rekord

03 paź 2018

Pomimo pierwszych oznak spowolnienia gospodarczego, plany inwestycyjne na rynku niemieszkaniowym pozostają ambitne. W pierwszym półroczu 2018 r. wolumen nowych pozwoleń budowlanych wzrósł o ponad 7% r/r. Oznacza to, że budownictwo niemieszkaniowe w 2018 r. ma szansę przebić rekordowy metraż pozwoleń z 2016 r.

 

W obecnym cyklu koniunkturalnym budownictwo najwyższe wzrosty ma już praktycznie za sobą

28 wrz 2018

Jak wynika z najnowszego raportu Spectis Rynek budowlany w Polsce 2018-2025, budownictwo jest już praktycznie na samym szczycie jeżeli chodzi o dynamikę rynku. W związku z tym, jest wysoce prawdopodobne, że w najbliższych miesiącach dynamika budownictwa będzie maleć, m.in. w efekcie wysokiej bazy porównawczej. Na szczęście nie jest to jeszcze moment szczytowy jeżeli chodzi o wolumen realizowanych robót.  

Rentowność portfela zamówień kluczowym zmartwieniem firm budowlanych w Polsce

04 wrz 2018

Szczegółowa analiza działań rynkowych wiodących grup budowlanych w Polsce wskazuje na to, że praktycznie każda z grup realizuje obecnie nieco odmienną strategię rynkową. Kluczowe różnice pomiędzy wykonawcami dotyczą m.in. stopnia zaangażowania w kluczowe segmenty budownictwa inżynieryjnego (drogi, koleje, energetyka i przemysł), obecności w sektorze budownictwa komercyjnego, aktywnej działalności na rynku deweloperskim, czy rozkładu sił w ujęciu regionalnym (zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej).

Pomimo rosnących płac liczba pracujących w budownictwie maleje

20 sie 2018

Znaczący wolumen zakontraktowanych oraz planowanych inwestycji wskazuje na to, że rok 2019 w sektorze budowlanym upłynie pod znakiem dalszych napięć na rynku pracy, czyli niskiej dostępności podstawowej siły roboczej, dynamicznie rosnących płac oraz ostrej rywalizacji o pracowników.

Czy PORR podpisze kontrakt na budowę tunelu w Świnoujściu?

06 sie 2018

W najbliższych dniach firma PORR zdecyduje o tym, czy podejmie się realizacji za kwotę 793 mln zł tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin. Wprawdzie nie mamy w tym obszarze żadnych przecieków, jednak bazując na naszych danych i trendach rynkowych oceniamy, że firma nie podejmie się tego zadania.

 

Regiony podlaski i opolski na przeciwnych biegunach cyklu inwestycyjnego

16 lip 2018

Jak wynika z najnowszego raportu SPECTIS "Rynek budowlany w Polsce 2018-2022 – analiza 16 województw", dzięki licznie rozpoczynanym nowym projektom, w najbliższych latach znaczącego przyspieszenia inwestycyjnego doświadczą regiony Polski Wschodniej.

Czy niskie stopy procentowe zatopią budownictwo?

05 lip 2018

Analizowane przez SPECTIS dane rynkowe wskazują na dużą rozbieżność pomiędzy oficjalnym a rzeczywistym wzrostem cen w budownictwie.

Czy wszystkie województwa w pełni wykorzystają aktualne ożywienie w budownictwie?

21 cze 2018

Nasz nowy raport jest analizą porównawczą danych statystycznych i prognoz dla 16 województw. Publikacja niezwykle pomocna przy raportowaniu, budżetowaniu oraz planowaniu strategicznym w ujęciu regionalnym. Ważnym elementem raportu są 5-letnie prognozy dla trzech segmentów rynku budowlanego.

 

Wysoki poziom zadłużenia może wstrzymać część planowanych inwestycji budowlanych w największych aglomeracjach

12 cze 2018

Jak wynika z najnowszego raportu SPECTIS zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce 2018-2022 – analiza 20 największych miast”, wśród miast, w których w najbliższych latach należy oczekiwać przyspieszenia inwestycyjnego w segmencie inżynieryjnym, na szczególną uwagę zasługują Gdańsk i Szczecin. Dodatkowo, do aglomeracji, na terenie których w najbliższych latach realizowane będą duże projekty inżynieryjne zaliczyć można Warszawę i Kraków.

Które miasta w największym stopniu korzystają z obecnego boomu mieszkaniowego? Które miejscowości jako pierwsze odczują korektę na rynku mieszkaniowym?

02 cze 2018

Nasz nowy raport stanowi analizę porównawczą 20 najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce oraz przedstawia prognozy rozwoju dla poszczególnych miast. Zestawienie planowanych inwestycji oraz kombinacja kilkunastu kluczowych grup wskaźników wyprzedzających pozwala ocenić, które miasta w najbliższych latach będą motorem napędowym branży budowlanej. Ważną częścią raportu są eksperckie komentarze pozwalające na lepsze zrozumienie obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej w poszczególnych miastach.

Jak prezentuje się dynamika pozwoleń budowlanych w polskich miastach?

29 maj 2018

W latach 2015-2017 w obszarze budownictwa kubaturowego 20 największych aglomeracji odpowiadało za ponad 44% powierzchni wydawanych w Polsce pozwoleń budowlanych. Dla porównania, w 2013 r. udział ten wynosił mniej niż 40%. W ciągu ostatnich trzech lat swój udział w krajowym wolumenie pozwoleń budowlanych znacząco zwiększyły: Kraków, Łódź, Wrocław, Szczecin, Toruń, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Wyraźne spowolnienie odnotowały natomiast Bydgoszcz i Lublin.

Bartłomiej Sosna

Ekspert rynku budowlanego, SPECTIS

Grupa PowerChina z szansą na pozyskanie w Polsce kontraktów o wartości 3 mld zł

08 maj 2018

Pomimo braku powodzenia w przetargach na budowę Elektrowni Ostrołęka oraz tunelowego odcinka drogi ekspresowej S3, spółki z Grupy PowerChina wciąż stoją przed realną szansą na pozyskanie w najbliższych miesiącach trzech zamówień o wartości ponad 3 mld zł brutto, z których największym projektem jest budowa Północnej Obwodnicy Krakowa.

Wprawdzie jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie, aby próbę wejścia na polski rynek chińskiego podmiotu uznać za sukces, jednak warto już teraz zaznaczyć, że w przypadku pozyskania wszystkich trzech kontraktów, Grupa PowerChina pod względem posiadanego portfela zamówień weszłaby do czołowej dziesiątki największych grup budowlanych w Polsce.

Co ciekawe, firma postawiła sobie za cel osiągnięcie pozycji jednego z najważniejszych uczestników nie tylko polskiego, ale także europejskiego rynku budownictwa infrastrukturalnego.

 

 

Analiza 20 największych miast w Polsce

23 kwi 2018

W najnowszej analizie prezentujemy zestawienia planowanych inwestycji dla 20 miast oraz analizujemy kilkanaście kluczowych wskaźników wyprzedzających koniunkturę w budownictwie. Pozwala nam to wskazać, które miasta w najbliższych latach będą motorem napędowym budownictwa.

Malejąca konkurencja na polskim rynku budowlanym szansą na poprawę zyskowności firm

17 kwi 2018

Pełna analiza konkurencji firm budowlanych jest częscią raportu generalnego dla polskiego budownictwa: Rynek budowlany w Polsce 2018-2025.

Sytuacja finansowa firm budowlanych w Polsce pogarsza się

09 kwi 2018

Poziom kosztów oraz rentowności firm budowlanych w Polsce. Pełna analiza w najnowszym raporcie generalnym dla polskiego budownictwa: Rynek budowlany w Polsce 2018-2025.

Przekrojowa analiza oraz 7-letnie porgnozy rozwoju dla 3 głównych segmentów oraz 20 podsegmentów rynku.

Rynek budowlany w Polsce 2018-2025

12 mar 2018

"Rynek budowlany w Polsce 2018-2025” to najważniejsza publikacja w naszym portfolio. Raport skupia się na przyszłości szeroko rozumianego rynku budowlanego, prezentując jednocześnie historyczne szeregi czasowe.

Raport generalny SPECTIS to analiza kluczowych szans i zagrożeń dla polskiego rynku budowlanego na lata 2018-2025.
Twarde dane, prognozy, komentarze eksperckie i analizy SWOT dla ponad 20 segmentów rynku. 

Po rekordowym roku 2017, wartość rynku budowlanego w Polsce w 2018 roku przekroczy poziom 200 mld zł

09 lut 2018

Trwające od kilkunastu miesięcy ożywienie inwestycyjne oraz bardzo dobra końcówka ubiegłego roku wywindowały wartość polskiego rynku budowlanego do nienotowanego wcześniej poziomu. W roku 2018 także oczekiwany jest wzrost wartości sektora budowlanego, jednak w stosunku do wartości Produktu Krajowego Brutto wciąż jest to wynik przeciętny.