Cykliczny monitoring cen w budownictwie

Trendy cenowe na rynku budowlanym w Polsce


Według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu minionych kilku lat dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce kształtowała się w bardzo wąskim przedziale – od -2% do +4%. Jednak z uwagi na czynniki o charakterze metodologicznym wskaźnik ten trudno uznać za odwzorowujący rzeczywistą siłę zmian cen rynkowych.
Ideą kwartalnych raportów cenowych Spectis jest prezentacja rzeczywistej dynamiki cen w budownictwie, zarówno dla danych historycznych jak i w odniesieniu do prognozy na najbliższe kwartały. W tym celu analitycy Spectis agregują kilkaset indeksów cenowych pochodzących z kilkunastu niezależnych źródeł. Analizie poddawane są zarówno poszczególne kategorie materiałów budowlanych jak i typy robót budowlanych.

Analizowane w raporcie kategorie materiałów budowlanych:

 • Cement
 • Beton
 • Wapno
 • Gips
 • Chemia budowlana
 • Sucha zabudowa
 • Materiały ścienne
 • Prefabrykaty betonowe
 • Pokrycia dachowe
 • Szkło budowlane
 • Materiały termoizolacyjne
 • Płytki ceramiczne
 • Podłogi drewniane
 • Produkty metalowe
 • Stal budowlana
 • Stolarka budowlana
 • Kruszywa
 • Kostka brukowa
 • Mieszanki mineralno-asfaltowe
 • Masy asfaltowe

Analizowane w raporcie typy robót budowlanych:

 • Roboty ziemne i fundamentowe
 • Prace zbrojarskie
 • Deskowania
 • Prace murarskie
 • Prace dekarskie
 • Wykonywanie systemów ociepleń
 • Prace tynkarskie
 • Lekka obudowa ścian i dachów
 • Montaż konstrukcji stalowych
 • Malowanie i prace wykończeniowe
 • Montaż instalacji sanitarnych
 • Montaż instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie sieci wodociągowych
 • Wykonywanie sieci kanalizacyjnych
 • Wykonywanie sieci cieplnych
 • Wykonywanie sieci gazociągowych
 • Roboty wykończeniowe

Analizowane w raporcie pozostałe indeksy cenowe oraz czynniki kosztotwórcze:

 • Koszty finansowania działalności przedsiębiorstw
 • Dynamika wynagrodzeń według specjalizacji
 • Ceny surowców
 • Ceny energii elektrycznej
 • Ceny paliw
 • Ceny europejskich uprawnień do emisji CO2
 • Ceny utylizacji odpadów

Poza obiektywnymi czynnikami o charakterze kosztotwórczym, na realną dynamikę cen w budownictwie wpływ mają także przyczyny o charakterze koniunkturalnym, takie jak aktualny i prognozowany wolumen realizowanych inwestycji, liczba aktywnych firm budowlanych zdolnych obsłużyć popyt rynkowy, dostępność siły roboczej czy stopień wykorzystania mocy produkcyjnych firm wykonawczych. Prognozując kierunki zmian cen rynkowych, analitycy Spectis również biorą te aspekty pod uwagę.

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Planowanie strategii cenowej na najbliższe kwartały
 • Oszacowanie skali potencjalnej rewaloryzacji kontraktu
 • Negocjacje cenowe z inwestorem lub partnerem biznesowym
 • Wyznaczenie celów sprzedażowych
 • Cykliczny monitoring trendów cenowych w poszczególnych grupach materiałów budowlanych lub typach robót budowlanych.

Uzyskaj bezpłatną próbkę