Analiza dachów płaskich i spadzistych oraz top 80 producentów

Rynek dachów i pokryć dachowych w Polsce 2024-2029


Na potrzeby niniejszego raportu jako rynek pokryć dachowych zdefiniowano działalność produkcyjną (prowadzoną w Polsce lub za granicą) oraz sprzedaż (na terytorium Polski lub na eksport) w zakresie pokryć dachowych na dachy płaskie i spadziste (dachy o nachyleniu połaci od 7°).

Niniejszy raport skupia się na samych pokryciach dachowych, bez towarzyszących im akcesoriów. Analizą nie objęto zatem takich produktów jak: okna i świetliki dachowe, rynny, okapy, obróbki blacharskie, kominki wentylacyjne, komunikacja dachowa, folie paroizolacyjne, podbitki dachowe, taśmy kalenicowe, wkręty, klamry, grzebienie i uszczelki.

Analizując liczebność i wartość przychodów firm, które nie zakwalifikowały się do analizowanej w raporcie grupy 80 wiodących producentów (firmy zbyt małe bądź z niewielką ekspozycją na pokrycia dachowe), szacujemy że analizowana w raporcie grupa 80 firm odpowiada za blisko 95% rynku pokryć dachowych w Polsce. Poza analizą czołowych 80 graczy, w raporcie zaprezentowano również doszacowanie rynku do pełnej zbiorowości.

 

Analizowane w raporcie produkty podzielić można na sześć głównych kategorii:

 • Pokrycia metalowe
 • Pokrycia ceramiczne
 • Pokrycia cementowe
 • Pokrycia bitumiczne
 • Membrany syntetyczne
 • Membrany płynne.

Rynek uzupełniają takie niszowe rozwiązania jak: gonty drewniane, trzcina, łupek kamienny czy stopniowo zyskujące na popularności dachówki solarne. Szacujemy, że ich łączny udział w rynku pokryć dachowych nie przekracza 5%.

Dodatkowe podziały rynku zaprezentowane w raporcie:

 • Podział na dachy płaskie i spadziste
 • Podział na nowe budynki oraz remonty i modernizacje
 • Podział na dachy na budynkach mieszkaniowych i niemieszkaniowych
 • Podział regionalny dachów w rozbiciu na 16 województw
 • Podział na sprzedaż krajową i zagraniczną
 • Podział na produkty (rozumiane jako wyroby własne) oraz towary (zakupione do odsprzedaży od dostawców zewnętrznych lub od firm powiązanych kapitałowo).

Jakie informacje zawiera raport?

 • Historyczna i prognozowana wielkość i wartość rynku pokryć dachowych
 • Analiza SWOT rynku pokryć dachowych
 • Struktura rynku według rodzaju budynku
 • Struktura rynku według rodzaju materiału
 • Struktura geograficzna rynku oraz analiza potencjału regionalnego
 • Potencjał w obszarze remontów i modernizacji
 • Poziom rentowności notowany przez producentów w poszczególnych segmentach
 • Analiza wyników finansowych wiodących producentów
 • Profile wiodących producentów pokryć dachowych
 • Wolumen produkcji oraz wielkość zatrudnienia poszczególnych producentów

 

Jakie firmy analizowane są w raporcie?

W raporcie analizujemy całą grupę 80 największych producentów, poczynając od lidera rynkowego, czyli grupy Pekabex, a kończąc na firmach o przychodach poniżej 20 mln zł. W analizowanej grupie znajdują się m.in. takie podmioty jak: Blachotrapez, Pruszyński, Budmat, BMI, Creaton, Balex Metal, Soprema, Bauder, Swisspor, Selena, Sika, Onduline, Regamet, Bratex, Protan, Lemar, IBF, Blach-Pol, Dachpol, Limblach, Renolit, Gutta, Alpha Dam, Werner Janikowo and Izolacja Jarocin.

 

 

Raportowi towarzyszy także szczegółowa baza danych excel.

Jakie informacje zawiera baza?

 • Pełna nazwa firmy
 • Strona www
 • Numer REGON
 • Numer NIP
 • Numer KRS
 • Przychody (szereg czasowy)
 • Wynik finansowy netto (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – ogółem (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy produkcyjni (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy umysłowi (szereg czasowy)
 • Główne specjalizacje produktowe
 • Wytwarzane produkty

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Cykliczny monitoring rynku
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Analiza trendów branżowych
 • Ekspansja na rynku pokryć dachowych
 • Analiza funkcjonowania firmy na tle konkurencji
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firmy
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Kalkulacja zużycia wybranych materiałów lub półproduktów.

 

Uzyskaj bezpłatną próbkę