Wytwarzanie betonu w węzłach betoniarskich

Rynek betonu towarowego w Polsce 2024-2029


Na potrzeby niniejszego raportu jako rynek betonu towarowego zdefiniowano działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania betonu zarówno w mobilnych węzłach betoniarskich (bezpośrednio obsługujących znaczące budowy) jak i w węzłach stacjonarnych, z których beton dostarczany jest na budowy betonowozami lub samochodami samowyładowczymi (w przypadku betonu półsuchego).

Do rynku betonu towarowego nie wliczono natomiast tzw. betonu zwykłego, wyrabianego zazwyczaj w niewielkich ilościach w betoniarkach bezpośrednio na placu budowy. Nie wliczono również betonu wytwarzanego na potrzeby produkcji różnego typu wyrobów betonowych, który to rynek analizujemy w osobnym raporcie "Rynek wyrobów betonowych w Polsce".

Jeżeli chodzi o wielkość rynku betonu towarowego, od kilku lat utrzymuje się on na stabilnym poziomie. Stopniowo przyrasta natomiast liczba funkcjonujących zakładów. Aktualnie w Polsce działa około 1100 wytwórni betonu towarowego (wobec mniej niż 1000 jeszcze 5 lat wcześniej) należących do ponad 500 producentów. Jednak zdecydowana większość z tej grupy to podmioty o bardzo niskich przychodach.

W niniejszym raporcie analizie porównawczej poddano 200 wiodących producentów betonu towarowego. Analizując liczebność i wartość przychodów firm, które nie zakwalifikowały się do analizowanej w raporcie grupy 200 producentów (firmy zbyt małe bądź z niewielkim udziałem betonu towarowego w przychodach ogółem), szacujemy że analizowana w raporcie grupa 200 firm odpowiada za około produkcji 85% betonu towarowego w Polsce.

 

Dodatkowe podziały rynku zaprezentowane w raporcie:

 • Podział regionalny produkcji w rozbiciu na 16 województw
 • Podział zużycia betonu w rozbiciu na segmenty budownictwa
 • Podział rynku na węzły betoniarskie stacjonarne i mobilne.

Jakie informacje zawiera raport?

 • Historyczna i prognozowana wartość rynku betonu towarowego
 • Historyczna i prognozowana wielkość rynku betonu towarowego (w mln ton i mln m3
 • Zużycie betonu towarowego w poszczególnych segmentach rynku budowlanego
 • Analiza SWOT rynku betonu towarowego w Polsce
 • Struktura geograficzna rynku oraz analiza potencjału regionalnego
 • Lokalizacja zakładów produkcyjnych analizowanych firm
 • Analiza wyników finansowych wiodących producentów
 • Profile 50 wiodących producentów betonu towarowego
 • Wielkość zatrudnienia poszczególnych producentów.

Jakie firmy analizowane są w raporcie?

W raporcie analizujemy całą grupę 200 największych producentów, poczynając od liderów rynku, czyli firm Bosta Beton, Cemex Polska, Górażdże Beton, Holcim Polska (kolejność alfabetyczna) a kończąc na firmach o przychodach poniżej 10 mln zł. W analizowanej grupie znajdują się również m.in. takie podmioty jak: Abet, Berger Beton, Betoniarnie Odra, Betonmix, BT Topbeton, Budokrusz, Częstobet, Durabet, Dyckerhoff Polska, General Beton, Gryfbeton, Krakbet, Mobilbet, Nordbeton, Ren Bet, Thomas Beton, Trans Rem, Uni Bet, Warbud Beton oraz WBT Xbet.

 

 

Raportowi towarzyszy także szczegółowa baza danych excel.

Jakie informacje zawiera baza?

 • Pełna nazwa firmy
 • Strona www
 • Numer REGON
 • Numer NIP
 • Numer KRS
 • Przychody (szereg czasowy)
 • Wynik finansowy netto (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – ogółem (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy produkcyjni (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy umysłowi (szereg czasowy)
 • Dane teleadresowe zakładów produkcyjnych.

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Analiza trendów branżowych
 • Cykliczny monitoring rynku
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Ekspansja na rynku betonu towarowego
 • Analiza funkcjonowania firmy na tle konkurencji
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firmy
 • Nawiązanie współpracy z nowymi dostawcami
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia
 • Kalkulacja zużycia wybranych materiałów lub półproduktów (np. cement, kruszywa, domieszki).

Uzyskaj bezpłatną próbkę