Cykliczne aktualizacje danych krótkookresowych

Rynek budowlany w Polsce


Publikacje miesięczne "Rynek budowlany w Polsce” to pakiet 12 raportów dostępnych w rocznej prenumeracie. Analizujemy w nich bieżące statystyki i trendy rynkowe. Raport zawiera miesięczne i kwartalne dane statystyczne wraz z dynamiką rok do roku oraz prognozy finalnych wyników dla pełnego roku bieżącego. Publikacja pomocna jest w monitoringu i interpretacji najistotniejszych zdarzeń, trendów i statystyk branżowych. Uzupełnieniem danych są analizy i komentarze ekspertów SPECTIS oferujące unikalne spojrzenie na rynek. Miesięczny raport jest dostarczany w formacie PDF, a towarzysząca mu baza statystyk w pliku Excel pozwala firmom wykorzystać prezentowane dane we własnych projektach.


Jakie informacje zawiera ten produkt?

 • Sytuacja makroekonomiczna
 • Produkcja budowlana według obiektów budowlanych
 • Pozwolenia budowlane
 • Obiekty oddane do użytkowania
 • Produkcja materiałów budowlanych
 • Wskaźnik koniunktury i bariery rynkowe
 • Kondycja finansowa sektora budowlanego
 • Trendy cenowe
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia
 • Wyniki finansowe firm wykonawczych i deweloperskich
 • Kredyty hipoteczne i ceny mieszkań
 • Zamówienia publiczne
 • Liczebność firm budowlanych
 • Budownictwo w Polsce na tle krajów UE
 • Prezentacja wybranych wskaźników także dla województw i miast.

 

W jakich sytuacjach biznesowych raporty miesięczne są szczególnie przydatne?

 • Cykliczny monitoring rynku
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Planowanie działań marketingowych
 • Wyznaczanie celów sprzedażowych
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego
 • Opracowanie zestawu wskaźników KPI
Poproś o bezpłatną próbkę

Poproś o bezpłatną próbkę