Analiza 100 wiodących producentów oraz wartości i wolumenu produkcji

Rynek konstrukcji stalowych w Polsce 2023-2028


Na potrzeby niniejszego raportu jako rynek konstrukcji stalowych zdefiniowano działalność produkcyjną lub handlową (rozumianą jako wprowadzanie na polski rynek konstrukcji z zagranicy) w zakresie elementów ze stali stosowanych przede wszystkim w przemyśle budowlanym (budownictwo kubaturowe i infrastruktura transportu), a także w przemyśle petrochemicznym, energetycznym, maszynowym, logistycznym, offshore i innych (rusztowania, systemy szalunkowe, regały magazynowe, zadaszenia modułowe).

Analizowane w raporcie produkty podzielić można na sześć głównych kategorii:

 • Budynki o konstrukcji stalowej i elementy stalowe towarzyszące
 • Infrastruktura transportu
 • Energetyka i telekomunikacja
 • Zbiorniki i konstrukcje powłokowe
 • Konstrukcje przemysłowe, chemiczne i petrochemiczne
 • Konstrukcje offshore i subsea.

Rynek uzupełniają konstrukcje pozostałe w skład których wchodzą takie rozwiązania jak: rusztowania, systemy szalunkowe, regały magazynowe, elementy małej architektury, ogrodzenia i barierki ochronne.

Analizując liczebność i wartość przychodów firm, które nie zakwalifikowały się do analizowanej w raporcie grupy 100 wiodących producentów (firmy zbyt małe bądź z niewielkim udziałem konstrukcji stalowych), szacujemy że analizowana w raporcie grupa 100 firm odpowiada za blisko 90% rynku konstrukcji stalowych w Polsce.

Dodatkowe podziały rynku zaprezentowane w raporcie:

 • Podział regionalny produkcji w rozbiciu na 16 województw
 • Podział na sprzedaż krajową i zagraniczną
 • Podział na produkty (rozumiane jako wyroby własne) oraz towary (zakupione do odsprzedaży od dostawców zewnętrznych lub od firm powiązanych kapitałowo).

 

Jakie informacje zawiera raport?

 • Historyczna i prognozowana wartość rynku konstrukcji stalowych
 • Analiza SWOT rynku konstrukcji stalowych w Polsce
 • Struktura segmentowa rynku według wartości produkcji
 • Struktura produktowa rynku konstrukcji stalowych
 • Struktura geograficzna rynku oraz analiza potencjału regionalnego
 • Lokalizacja zakładów produkcyjnych analizowanych firm
 • Analiza wyników finansowych producentów
 • Profile wiodących producentów konstrukcji stalowych
 • Wolumen produkcji oraz wielkość zatrudnienia poszczególnych producentów.

Raportowi towarzyszy także szczegółowa baza danych excel.

Jakie informacje zawiera baza?

 • Pełna nazwa firmy
 • Strona www
 • Numer REGON
 • Numer NIP
 • Numer KRS
 • Przychody (szereg czasowy)
 • Wynik finansowy netto (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – ogółem (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy produkcyjni (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy umysłowi (szereg czasowy).

 

Jakie firmy analizowane są w raporcie?

W raporcie analizujemy całą grupę 100 największych producentów, poczynając od lidera rynkowego, czyli firmy Mostostal Siedlce, a kończąc na firmach o przychodach poniżej 20 mln zł. W analizowanej grupie znajdują się m.in. takie podmioty jak: Mostostal Siedlce, Atlas Ward, Altrad Mostostal, KSH Steel, Mostostal Kielce, Mostostal Puławy, Exbud Konstrukcje, Mostostal Wechta, Promostal, Valmont, Mostostal Kraków, Ramb, Trasko-Stal, Mostostal Płock, Mostostal Pomorze, WKS Duna, Vlassenroot, Omis, Stalko, Fortaco JL, Instal Białystok, Staltech Konstrukcje, Vistal Gdynia, WKS Grybów, Borga, WKS Viamontex, Elmo.

 

 

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Cykliczny monitoring rynku
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Analiza trendów branżowych
 • Ekspansja na rynku konstrukcji stalowych
 • Analiza funkcjonowania firmy na tle konkurencji
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firmy
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy.

Uzyskaj bezpłatną próbkę