Prognozy dla rynku budowlanego i jego segmentów

Rynek budowlany w Polsce 2022-2029


Raport generalny "Rynek budowlany w Polsce 2022-2029” to najważniejsza publikacja w naszym portfolio. Raport skupia się na przyszłości szeroko rozumianego rynku budowlanego, prezentując jednocześnie historyczne szeregi czasowe. Kluczowym elementem raportu są autorskie 7-letnie prognozy dla trzech głównych segmentów rynku – mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego – oraz kilkunastu podsegmentów, takich jak: budynki jednorodzinne i wielomieszkaniowe, biurowce, hotele, magazyny, drogi, koleje, energetyka.

Istotną wartością dodaną raportu są komentarze eksperckie pozwalające na lepsze zrozumienie obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej oraz szans i zagrożeń dla uczestników rynku. Nasze holistyczne podejście do analizy rynku budowlanego sprawia, że w raporcie tym potrzebne informacje znajdą zarówno firmy zaangażowane w wielkie budowy jak i podmioty obsługujące kameralne inwestycje.

 

Raport generalny publikowany jest wiosną i jesienią.

Edycja wiosenna raportu jest szczególnie pomocna w ocenie tego, jakim ostatecznym wynikiem zamknął się miniony rok w budownictwie oraz jakie są perspektywy dla roku bieżącego. Wiosenny raport jest nieocenionym wsparciem w przygotowaniu sprawozdań rynkowych.

Edycja jesienna raportu podsumowuje pierwsze półrocze na rynku budowlanym, prezentuje perspektywy na drugie półrocze oraz przedstawia realną prognozę dynamiki rynku w roku nadchodzącym. Jesienny raport jest bezcennym wsparciem w procesie budżetowania i planowania działań na nowy rok.


Jakie informacje zawiera raport?

 • 7-letnie prognozy produkcji budowlanej dla trzech segmentów i kilkunastu podsegmentów
 • Produkcja budowlana dużych (powyżej 9 pracowników) i małych (poniżej 10 pracowników) firm wykonawczych
 • Prognozy makroekonomiczne
 • Analiza wskaźników wyprzedzających koniunkturę
 • Rozkład czasowy planowanych inwestycji
 • Prognozy rentowności i płynności firm budowlanych
 • Ocena wpływu na rynek zmian legislacyjnych
 • Zaawansowanie realizacji rządowych programów inwestycyjnych
 • Czynniki rozwoju budownictwa jednorodzinnego i deweloperskiego
 • Analiza wieloletnich strategii najważniejszych inwestorów
 • Prognoza trendów cenowych
 • Produkcja materiałów budowlanych
 • Sytuacja finansowa wiodących firm budowlanych
 • Historyczne szeregi czasowe sięgające 2000 roku.

 

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Prognozowanie popytu na materiały i usługi budowlane
 • Opracowanie prognoz rynkowych
 • Tworzenie strategii rozwoju
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Planowanie polityki cenowej
 • Budżetowanie i wyznaczanie celów sprzedażowych
 • Planowanie działań marketingowych
 • Analiza rynku pracy w budownictwie
 • Wybór najbardziej perspektywicznych podsegmentów
 • Wejście na polski rynek budowlany lub próba ekspansji na nim.

 

Segmenty i podsegmenty zawarte w raporcie:

 • Dane makroekonomiczne
 • Rynek budowlany ogółem
 • Budownictwo inżynieryjne:
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo kolejowe
  • Budownictwo przemysłu ciężkiego
  • Budownictwo hydrotechniczne
  • Budownictwo wodno-kanalizacyjne
 • Budownictwo niemieszkaniowe:
  • Budownictwo hotelowe
  • Budownictwo handlowo-usługowe
  • Budownictwo biurowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
 • Budownictwo mieszkaniowe:
  • Budownictwo jednorodzinne
  • Budownictwo wielomieszkaniowe.
Poproś o bezpłatną próbkę

Poproś o bezpłatną próbkę