Monitoring średnich i dużych inwestycji

Baza 3000 największych inwestycji budowlanych


Głównym celem prowadzonej przez Spectis bazy jest bieżący monitoring średnich i dużych inwestycji, które mają kluczowy wpływ na przyszłą dynamikę rynku budowlanego i jego segmentów.
Około 45% inwestycji w bazie to projekty o wartości netto pomiędzy 10 a 100 mln zł. Przedsięwzięcia warte pomiędzy 100 a 200 mln zł stanowią 20% bazy a inwestycje pomiędzy 200 a 500 mln zł odpowiadają za kolejne 20% zestawienia. Bazę dopełniają projekty o wartości powyżej 500 mln zł, które stanowią blisko 15% bazy.
Baza dostępna jest w formacie excel, co umożliwia jej szybkie filtrowanie wg wybranych parametrów.

Parametry inwestycji w bazie?

 • Nazwa inwestycji
 • Miejscowość
 • Województwo
 • Wartość netto
 • Status (planowanie, przetarg, budowa, zakończona)
 • Generalny wykonawca
 • Start budowy
 • Koniec budowy
 • Inwestor
 • Sektor budownictwa

Sektory budownictwa analizowane w bazie inwestycji:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111)
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112)
 • Budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113)
 • Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (PKOB 121)
 • Budynki biurowe (PKOB 122)
 • Budynki handlowo-usługowe (PKOB 123)
 • Budynki transportu i łączności (PKOB 124)
 • Budynki przemysłowe i magazynowe (PKOB 125)
 • Budynki użyteczności publicznej (PKOB 126)
 • Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe (PKOB 211)
 • Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych (PKOB 212)
 • Drogi lotniskowe (PKOB 213)
 • Mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne (PKOB 214)
 • Budowle wodne (PKOB 215)
 • Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe (PKOB 221)
 • Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (PKOB 222)
 • Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (PKOB 230)
 • Budowle sportowe i rekreacyjne (PKOB 241)

[PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych]

Poproś o bezpłatną próbkę

Poproś o bezpłatną próbkę