Prognozy dla rynku budowlanego w aglomeracjach

Rynek budowlany w Polsce 2022-2027 – analiza 20 największych miast


Raport stanowi analizę porównawczą 20 najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce oraz przedstawia prognozy rozwoju dla poszczególnych miast. Zestawienie planowanych inwestycji oraz kombinacja kilkunastu kluczowych grup wskaźników wyprzedzających pozwala ocenić, które miasta w najbliższych latach będą motorem napędowym branży budowlanej. Ważną częścią raportu są eksperckie komentarze pozwalające na lepsze zrozumienie obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej w poszczególnych miastach.

Raport analizuje następujące miasta: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Katowice, Lublin, Rzeszów, Kielce, Białystok, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Opole, Częstochowa, Radom.


Jakie informacje zawiera raport?

 • Sytuacja budżetowa miasta, nakłady inwestycyjne oraz poziom zadłużenia
 • Dane i prognozy dla budownictwa mieszkaniowego
 • Analiza budownictwa niemieszkaniowego – pozwolenia budowlane i wolumen nowych budynków
 • Poziom nasycenia nowoczesną powierzchnią komercyjną
 • Zestawienia najważniejszych planowanych inwestycji
 • Lokalne uwarunkowania polityczne
 • Polityka przestrzenna
 • Poziom kontraktacji funduszy unijnych
 • Wiodące firmy budowlane w poszczególnych miastach
 • PKB i wartość dodana brutto w budownictwie według miast
 • Prognozy demograficzne.

 

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Analiza atrakcyjności inwestycyjnej polskich miast
 • Budżetowanie w ujęciu regionalnym
 • Wyznaczanie celów sprzedażowych dla poszczególnych miast
 • Identyfikacja miast z największym potencjałem sprzedażowym
 • Rozszerzenie działalności firmy na nowe regiony i miasta
 • Wzmocnienie obecności w danych miastach
 • Monitoring rynku w ujęciu regionalnym
 • Tworzenie wewnętrznych sprawozdań w ujęciu regionalnym.

Uzyskaj bezpłatną próbkę