Dane i prognozy dla 16 województw

Rynek budowlany w Polsce 2022-2027 – analiza 16 województw


Raport będący analizą porównawczą danych statystycznych i prognoz dla 16 województw. Publikacja niezwykle pomocna przy raportowaniu, budżetowaniu oraz planowaniu strategicznym w ujęciu regionalnym. Ważnym elementem raportu są 5-letnie prognozy dla trzech segmentów rynku budowlanego.

Raport zawiera szeroki zakres danych opisujących różnice w warunkach panujących w trzech głównych segmentach budownictwa (mieszkaniowy, niemieszkaniowy i inżynieryjny) na terenie różnych województw, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat nowych i nadchodzących przedsięwzięć, a także całkowitą liczbę wydawanych pozwoleń na budowę.


Jakie informacje zawiera raport?

 • 5-letnie prognozy regionalne dla budownictwa przygotowywane w oparciu o spójną metodologię
 • 5-letnie prognozy makroekonomiczne według województw, takie jak: dynamika PKB, PKB per capita, demografia
 • Regionalna produkcja budowlana małych (poniżej 10 zatrudnionych) i większych (powyżej 9 zatrudnionych) firm budowlanych
 • Regionalna produkcja budowlana według miejsca wykonywania robót
 • Produkcja budowlana ogółem oraz w podziale na segmenty mieszkaniowy, niemieszkaniowy i inżynieryjny
 • Regionalne plany inwestycyjne GDDKiA i PKP PLK
 • Liczba aktywnych firm budowlanych.

 

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Budżetowanie w ujęciu regionalnym
 • Wyznaczanie celów sprzedażowych dla poszczególnych regionów
 • Identyfikacja regionów z największym potencjałem sprzedażowym
 • Rozszerzenie działalności firmy na nowe regiony
 • Wzmocnienie obecności w danych regionach
 • Monitoring rynku w ujęciu regionalnym
 • Tworzenie wewnętrznych sprawozdań w ujęciu regionalnym.

 

Segmenty i podsegmenty zawarte w raporcie:

 • Dane makroekonomiczne
 • Rynek budowlany ogółem
 • Budownictwo inżynieryjne:
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo kolejowe
  • Budownictwo przemysłu ciężkiego
 • Budownictwo niemieszkaniowe:
  • Budownictwo hotelowe
  • Budownictwo handlowo-usługowe
  • Budownictwo biurowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
 • Budownictwo mieszkaniowe:
  • Budownictwo jednorodzinne
  • Budownictwo wielomieszkaniowe.
Poproś o bezpłatną próbkę

Poproś o bezpłatną próbkę