Nasze artykuły

Artykuły

Firmy budowlane już czwarty kwartał z rzędu z ujemną rentownością

18 gru 2018


Po trzecim kwartale 2018 roku rentowność 22 grup budowlanych notowanych na GPW pozostaje ujemna. Co więcej, już drugi kwartał z rzędu maleje zyskowność firm deweloperskich, choć w porównaniu do wykonawców, wynik deweloperów wciąż jest bardzo dobry i na bezpiecznym poziomie. Stabilnie prezentują się natomiast wyniki finansowe producentów i dostawców materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego.

Jak wynika z najnowszego raportu miesięcznego Spectis zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce – grudzień 2018”, w III kw. br. zagregowany zysk netto 22 grup budowlanych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wyniósł blisko 170 mln zł, wobec 162 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Dodatni wynik finansowy nie świadczy jednak o dobrej kondycji finansowej budownictwa, bowiem trzeci kwartał roku zazwyczaj charakteryzuje się wynikiem pozytywnym. Dlatego też, więcej o realnym stanie budownictwa mówi suma krocząca dla czterech ostatnich kwartałów, która to w okresie IV kw. 2017-III kw. 2018 wyniosła -281 mln zł (wobec -288 mln zł kwartał wcześniej), co przekłada się na wskaźnik rentowności sprzedaży netto na poziomie -1,2%. Wynik finansowy sektora jest ujemny już czwarty kwartał z rzędu. Jedyną dobrą wiadomością jest fakt, że strata analizowanej grupy nie pogłębiła się.

 

W obrębie szeroko rozumianego rynku budownictwa i nieruchomości, firmy wykonawcze są jedyną grupą, która notuje straty. Zyskowność pozostałych dwóch grup, tj. dostawców materiałów i sprzętu dla budownictwa (26 przeanalizowanych podmiotów) oraz firm deweloperskich (25 podmiotów) utrzymuje się na stabilnym poziomie, choć w przypadku deweloperów już drugi kwartał z rzędu zaobserwowano niewielki spadek zyskowności. W przeciwieństwie do dostawców czy deweloperów, firmy budowlane mają mniejsze możliwości przerzucenia rosnących kosztów na finalnego odbiorcę, czyli zleceniodawców. Zazwyczaj kończy się to bowiem odwołaniem prowadzonego przetargu – według różnych szacunków, nawet 15-20% przetargów na roboty budowlane procedowanych w 2018 r. zakończyło się unieważnieniem postępowania z powodu ofert przekraczających budżet zamawiającego.

 

Spośród firm wykonawczych z GPW w okresie I-III kw. 2018 r. na plus, jeśli chodzi o wynik finansowy netto, nadal wyróżniała się grupa Budimex (blisko 231 mln zł zysku, wobec 337 mln zł rok wcześniej). Stabilne zyski notują także Unibep, Instal Kraków, Dekpol i Mirbud, czyli grupy które poza działalnością budowlaną wykazują dużą aktywność deweloperską na rynku mieszkaniowym. Na ujemną rentowność branży wykonawczej największy wpływ miały natomiast wyniki grup: Elektrobudowa, PBG, Mostostal Warszawa oraz Vistal Gdynia, czyli podmiotów, których główną specjalizacją są realizacje obiektów inżynieryjnych dla inwestorów publicznych. 

  

 Więcej w raporcie na grudzień  - poproś o bezpłatną wersję