Nasze artykuły

Artykuły

Rynek budowlany w Polsce 2018-2025

12 mar 2018


"Rynek budowlany w Polsce 2018-2025” to najważniejsza publikacja w naszym portfolio. Raport skupia się na przyszłości szeroko rozumianego rynku budowlanego, prezentując jednocześnie historyczne szeregi czasowe.

Raport generalny SPECTIS to analiza kluczowych szans i zagrożeń dla polskiego rynku budowlanego na lata 2018-2025.
Twarde dane, prognozy, komentarze eksperckie i analizy SWOT dla ponad 20 segmentów rynku. 

 

Jakie informacje zawiera raport?

 • 7-letnie prognozy produkcji budowlanej dla trzech segmentów i kilkunastu podsegmentów
 • Produkcja budowlana dużych (powyżej 9 pracowników) i małych (poniżej 10 pracowników) firm wykonawczych
 • Prognozy makroekonomiczne
 • Analiza wskaźników wyprzedzających koniunkturę
 • Rozkład czasowy planowanych inwestycji
 • Prognozy rentowności i płynności firm budowlanych
 • Ocena wpływu na rynek zmian legislacyjnych
 • Zaawansowanie realizacji rządowych programów inwestycyjnych
 • Czynniki rozwoju budownictwa jednorodzinnego i deweloperskiego
 • Analiza wieloletnich strategii najważniejszych inwestorów
 • Prognoza trendów cenowych
 • Produkcja materiałów budowlanych
 • Sytuacja finansowa wiodących firm budowlanych
 • Historyczne szeregi czasowe sięgające 2000 roku.

Premiera już w tym miesiącu. Zapraszamy!

WIĘCEJ O RAPORCIE