Nasze artykuły

Artykuły

Po rekordowym roku 2017, wartość rynku budowlanego w Polsce w 2018 roku przekroczy poziom 200 mld zł

09 lut 2018


Trwające od kilkunastu miesięcy ożywienie inwestycyjne oraz bardzo dobra końcówka ubiegłego roku wywindowały wartość polskiego rynku budowlanego do nienotowanego wcześniej poziomu. W roku 2018 także oczekiwany jest wzrost wartości sektora budowlanego, jednak w stosunku do wartości Produktu Krajowego Brutto wciąż jest to wynik przeciętny.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej SPECTIS zatytułowanego "Rynek budowlany w Polsce 2018-2025", rok 2017 zamknął się rekordową wartością rynku budowlanego, poprawiając nieznacznie wynik z 2011 r.

Wprawdzie finalne dane za 2017 r. opublikowane będą dopiero pod koniec 2018 r., jednak znając już wstępne wyniki dużych firm budowlanych, oraz biorąc pod uwagę trendy w budownictwie jednorodzinnym i niemieszkaniowym, można szacować, że w 2017 r. całkowita produkcja budowlano-montażowa podmiotów budowlanych i niebudowlanych wzrosła realnie o ok. 8%, osiągając poziom 193 mld zł.

Nowy rekord jest nie tylko zasługą bardzo dobrych wyników roku minionego, lecz także efektem doszacowania przez GUS danych za rok 2016 – okazuje się bowiem, że określany jako fatalny dla firm budowlanych 2016 r. finalnie zakończył się jedynie 2% spadkiem całkowitej produkcji budowlanej. Oznacza to, że środek ciężkości polskiego sektora budowlanego wyraźnie przesunął się z dużych grup budowlanych w kierunku mniejszych i bardziej wyspecjalizowanych podmiotów.

Pomimo trendu wzrostowego, wkład sektora budowlanego w polską gospodarkę jest znacznie niższy niż w okresie przygotowań do Euro 2012. Podczas gdy w latach 2008-2011 wartość rynku budowlanego w stosunku do PKB oscylowała wokół 12%, w latach 2016-2017 udział ten wyniósł mniej niż 10%. Oznacza to, że w polskiej gospodarce, napędzanej od dwóch lat głównie wydatkami konsumpcyjnymi, powstała znacząca luka inwestycyjna, szacowana na blisko 40 mld zł rocznie. Próba szybkiego zasypania dołka inwestycyjnego realizacją wstrzymanych lub opóźnionych projektów (zarówno publicznych jak i prywatnych), w połączeniu z ograniczonym potencjałem wykonawczym firm budowlanych, prowadzi do spiętrzenia robót i winduje koszty wykonawstwa.

Według raportu firmy SPECTIS, perspektywy dla roku 2018 pozostają bardzo obiecujące we wszystkich trzech segmentach rynku. Rynek budowlany w Polsce po raz pierwszy przekroczy poziom 200 mld zł, co odpowiadać będzie nieco powyżej 10% wartości PKB. Jednak z uwagi na rosnące koszty materiałów i robocizny realna dynamika rynku może być nieco niższa w porównaniu z 2017 r.

 

Bartłomiej Sosna

Ekspert rynku budowlanego, SPECTIS