Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Kierunek Surowce | Wartość rynku betonu towarowego w Polsce to już ponad 7 mld zł

25 mar 2024


W wyniku znaczącego wzrostu kosztów produkcji (kruszywa, cement, domieszki do betonu, siła robocza, logistyka i transport), w latach 2017-2022 rynek betonu towarowego w Polsce odnotował skokowy wzrost wartości, osiągając 7,5 mld zł.

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis "Rynek betonu towarowego w Polsce 2024-2029", w 2022 r. całkowite przychody 200 największych producentów wyniosły ponad 15 mld zł, z czego 42% przypadło na sprzedaż w segmencie betonu towarowego. Oznacza to wartość sprzedaży betonu na poziomie blisko 6,4 mld zł. Natomiast po doszacowaniu do pełnej zbiorowości producentów, wartość rynku betonu towarowego wyniosła blisko 7,5 mld zł.

Pełna wersja artykułu: www.kieruneksurowce.pl