Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Stooq | Spectis: Łączne przychody największych grup budowlanych w Polsce wzrosły o 14% r/r w 2023

17 sty 2024


Łączne przychody 40 wiodących grup budowlanych w Polsce wyniosły 77 mld zł w 2023 r., co oznacza wzrost o ok. 14% r/r, wynika z raportu firmy badawczej Spectis pt. "Firmy budowlane w Polsce 2023-2028". 2023 był trzecim z rzędu rokiem z dwucyfrowym nominalnym wzrostem przychodów grupy 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce, co w dużej mierze było rezultatem ogólnego wzrostu kosztów budowy.

Z przeprowadzonej przez Spectis analizy bieżących kontraktów największych wykonawców wynika, że w projekty o najwyższej wartości zaangażowane są obecnie grupy: Budimex, Polimex-Mostostal, Intercor, Porr, Strabag, Mirbud, Gulermak i Mostostal Warszawa, głównie za sprawą dużych kontraktów drogowych, kolejowych i energetycznych. Wśród firm specjalizujących się w budownictwie niemieszkaniowym największą wartość kontraktów realizują: Porr, Adamietz, Budimex, Warbud i Skanska, a także Mirbud, Strabag, Dekpol i Kajima. Z kolei w obszarze budownictwa mieszkaniowego wiodącymi wykonawcami są obecnie grupy: Unibep, Skanska i Erbud, wymieniono.

Pełna wersja artykułu: www.stooq.pl