Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Rzeczpospolita | Prefabrykacja coraz mocniej rozwija się na polskim rynku budowlanym

27 paź 2023


Polski rynek prefabrykacji betonowej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego szacujemy obecnie na ok. 1,5 mld zł, z czego około jedna czwarta kierowana jest na eksport. Równie prężnie rozwija się technologia prefabrykacji w oparciu o konstrukcje drewniane. Obok tych dwóch wiodących technologii rozwija się również prefabrykacja budynków w oparciu o konstrukcje stalowe, choć jest to obecnie sektor kilkukrotnie mniejszy – mówi Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego w firmie Spectis.

– Dla rosnącej liczby inwestorów mieszkaniowych wykorzystanie na budowie prefabrykowanych schodów, balkonów czy stropów jest już standardem, ale coraz częściej inwestorzy skłaniają się już ku pełnej prefabrykacji, czyli również z wykorzystaniem ścian. Jest to efekt rosnącej w Polsce liczby budynków zrealizowanych w taki sposób z sukcesem – mówi Bartłomiej Sosna.

Pełna wersja artykułu: www.rp.pl