Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

ISB Tech | Największe inwestycje budowlane są warte 865 mld zł

24 lip 2023


Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego "Rynek budowlany w Polsce 2023-2028 – analiza 16 województw", łączna wartość 960 największych realizowanych i planowanych inwestycji w 16 regionach Polski szacowana jest na ok. 865 mld zł, wobec 690 mld zł rok wcześniej.

Na potrzeby raportu analitycy firmy Spectis przeanalizowali prawie tysiąc inwestycji mających największy wpływ na przyszłą koniunkturę na lokalnych rynkach budowlanych. W każdym województwie analizie poddano 60 najważniejszych inwestycji (po 30 z segmentów budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego). Łączna wartość flagowych projektów w fazie budowy wynosi 152 mld zł, a projektów na etapie przetargu, planowania bądź wstępnej koncepcji – 713 mld zł.

Pełna wersja artykułu: www.isbtech.pl