Nasze artykuły

Artykuły

Obniżka rentowności firm budowlanych z GPW po III kwartale 2022 r.

12 gru 2022


W okresie ostatnich czterech kwartałów całkowite przychody 19 grup budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrosły nominalnie o 25% w ujęciu r/r, na co istotny wpływ miał dalszy wzrost cen robocizny oraz materiałów budowlanych. Z uwagi na wygaśnięcie zdarzeń o charakterze jednorazowym obniżył się natomiast wynik finansowy netto analizowanej grupy, który w minionych czterech kwartałach wyniósł blisko 1 mld zł. Pomimo dodatniego wyniku finansowego, rentowność wykonawców wciąż prezentuje się słabiej w porównaniu z firmami deweloperskimi oraz dostawcami materiałów budowlanych i sprzętu.

Jak wynika z najnowszego raportu miesięcznego Spectis „Rynek budowlany w Polsce – grudzień 2022”, w minionych czterech kwartałach (IV kw. 2021-III kw. 2022), zagregowane przychody 19 grup budowlanych notowanych na GPW wyniosły 31,4 mld zł, wobec 25,1 mld zł rok wcześniej, co przekłada się na nominalny wzrost o blisko 25%. Tak znaczący wzrost przychodów jest przede wszystkim konsekwencją rosnących cen materiałów budowlanych i robocizny. W analizowanym okresie zysk netto badanej grupy wyniósł blisko 1 mld zł, wobec 1,34 mld zł rok wcześniej.

 

Uzyskany wynik finansowy netto firm wykonawczych przełożył się na wskaźnik rentowności sprzedaży netto na poziomie 3,2%, wobec 5,3% rok wcześniej. Rentowność pozostałych dwóch grup, tj. firm deweloperskich oraz dostawców materiałów i sprzętu dla budownictwa nadal prezentuje się dużo lepiej i wynosi odpowiednio 27,6% (znacząca poprawa względem 16,8% odnotowanych rok wcześniej) i 7,6% (lekka obniżka z 8,7% odnotowanych przed rokiem).

Dodatni wynik finansowy grupy giełdowych wykonawców w dużej mierze jest rezultatem wysokiej zyskowności największego podmiotu budowlanego w Polsce, czyli Grupy Budimex, która aktualnie odpowiada za ponad połowę wypracowanego zysku. Do dobrego wyniku branży przyczyniły się również wyniki grup Rafako, Torpol, Unibep i Dekpol, które w ciągu minionego roku odnotowały wyraźny wzrost zysku netto.

 

 

Spośród firm deweloperskich notowanych na GPW, najwyższy poziom zysku za cztery minione kwartały odnotowały: MLP Group, Atal, Dom Development, Capital Park i Echo investment. Natomiast najwyższą poprawę zyskowności w ujęciu wartościowym w ciągu roku zarejestrowały MLP Group, Capital Park, Develia, Atal, Echo investment i Warimpex.

 

 

Natomiast w przypadku producentów i dostawców materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego, najwyższy wynik finansowy netto za ostatnie cztery kwartały zanotowały grupy Kęty i Stalprodukt, które odpowiadały za ponad połowę zysku całej grupy dostawców. Wysoki poziom zysku (ponad 100 mln zł) wykazały również: Rawlplug, Selena, Bowim, Stalprofil i ZPUE.

 

 

Poproś o bezpłatną próbkę raportu miesięcznego.

info@spectis.pl