Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Parkiet | Spółki budowlane pod lupą. Jaka jest ich kondycja?

27 wrz 2022


Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego w firmie Spectis, ocenia, że obserwowana w lipcu i sierpniu rozbieżność w dynamikach produkcji budowlanej (kilkuprocentowe zwyżki) i zużycia cementu (kilkunastoprocentowe spadki) wskazuje na nieuchronne spowolnienie dynamiki budownictwa, która ewidentnie zmierza ku wartościom ujemnym.

Największym zagrożeniem, z którym rynek budowlany będzie musiał się zmierzyć w najbliższych miesiącach, jest gwałtowna zapaść na rynku kredytów hipotecznych, skutkująca pogłębiającymi się z miesiąca na miesiąc spadkami liczby rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych. Inne istotne problemy to utrzymujący się wysoki poziom inflacji w budownictwie i znaczna presja cenowa, która może jeszcze się nasilić w przypadku pogłębienia się kryzysu energetycznego zimą, a także opóźniające się zatwierdzenie środków z KPO dostępnych dla Polski – wylicza Sosna.

Pełna wersja artykułu: www.parkiet.com