Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Polski Przemysł | Znacząca poprawa rentowności firm budowlanych z GPW po III kwartale 2021 r.

15 gru 2021


W okresie ostatnich czterech kwartałów całkowite przychody 19 grup budowlanych notowanych na GPW wzrosły nominalnie o 10% w ujęciu r/r, na co istotny wpływ miał dalszy wzrost cen robocizny oraz materiałów budowlanych.

Jak wynika z najnowszego raportu miesięcznego firmy badawczej Spectis zatytułowanego "Rynek budowlany w Polsce – grudzień 2021", w minionych czterech kwartałach (IV kw. 2020-III kw. 2021), zagregowane przychody 19 grup budowlanych notowa"ych na GPW wyniosły 25,9 mld zł, wobec 23,6 mld zł rok wcześniej, co przekłada się na nominalny wzrost o blisko 10%.

Pełna wersja artykułu: polskiprzemysl.com.pl