Wydarzenia w SPECTIS

Aktualności

48 mld zł przychodów 40 największych firm budowlanych w Polsce

10 sty 2022


W latach 2018-2020 łączne przychody 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce ustabilizowały się na poziomie 47-48 mld zł, co biorąc pod uwagę notowany w minionych latach wzrost kosztów budowy, oznacza realny spadek wolumenu przerobów. Także rok 2021 zakończył się niewielkim nominalnym wzrostem przychodów firm. Dla dalszego rozwoju grupy największych firm budowlanych konieczne jest szybkie zatwierdzenie finansowania unijnego dla Polski, tj. Krajowego Programu Odbudowy oraz budżetu w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

Jak wynika z raportu Spectis zatytułowanego "Firmy budowlane w Polsce 2021-2026", łączne przychody 40 wiodących grup budowlanych w 2020 r. wyniosły 48,4 mld zł, co stanowiło 29% przychodów całego sektora średnich i dużych firm budowlanych, czyli podmiotów zatrudniających powyżej 9 pracowników. Z uwagi na niewielką tylko poprawę koniunktury w budownictwie, w 2021 r. firmy odnotują nominalny wzrost przychodów o ok. 3%, a więc poniżej wskaźnika inflacji w budownictwie. Oczekiwany w przyszłości dynamiczny wzrost wartości przychodów wykonawców uzależniony jest od realnego startu nowego pakietu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych.

 

Polski sektor budowlany pozostaje rynkiem bardzo rozdrobnionym z wolno postępującą konsolidacją. W rezultacie pięć największych grup budowlanych – Budimex, Strabag, Porr, Erbud i Unibep – odpowiada za 8,2% wartości całego rynku budowlanego oraz za 12,2% przychodów firm budowlanych zatrudniających powyżej 9 pracowników.

Jak pokazują wyniki finansowe wykonawców za ostatnie lata, budownictwo to nadal sektor wysoce nieprzewidywalny, cechujący się zmienną liczbą dużych zleceń trafiających każdego roku na rynek. Tymczasem zdecydowana większość największych firm wyspecjalizowana jest w określonym typie budownictwa, np. budownictwie przemysłowo-magazynowym, energetycznym, kolejowym, mostowym czy tunelowym, co czyni te podmioty wysoce podatnymi na wahania koniunktury rynkowej.

Dogłębna analiza kilkuset bieżących kontraktów budowlanych pokazuje, że w grupie największych podmiotów budowlanych tylko kilka firm posiada wysoce dywersyfikowany portfel zamówień.

Z przeprowadzonej przez Spectis analizy bieżących kontraktów największych wykonawców wynika, że w projekty o najwyższej wartości zaangażowane są obecnie grupy: Budimex, Porr, Strabag, Intercor, Gulermak, Mirbud, Polimex-Mostostal oraz Mostostal Warszawa, głównie za sprawą dużych kontraktów drogowych, kolejowych i energetycznych. Wśród firm specjalizujących się w budownictwie niemieszkaniowym największą wartość kontraktów realizują Warbud i Skanska, a także Budimex, Porr i Strabag,. Z kolei w obszarze budownictwa mieszkaniowego wiodącymi wykonawcami są obecnie grupy: Unibep i Erbud – każda z nich jest zaangażowana w projekty mieszkaniowe o wartości zdecydowanie powyżej 1 mld zł.

Podobnie jak w 2019 r., także w 2020 r. wejście na listę 40 największych firm budowlanych zapewniało odnotowanie przychodów na poziomie przekraczającym 400 mln zł. Natomiast aby dostać się na szeroką listę 250 największych firm budowlanych należało osiągnąć w 2020 r. przychody powyżej 100 mln zł.

 

Poproś o bezpłatną próbkę raportu.

info@spectis.pl