Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Parkiet | Rynek zacznie odżywać w II półroczu

25 kwi 2021


Według szacunków Spectis skumulowana wartość portfeli zamówień największych firm w IV kwartale ub.r. wynosiła 60,4 mld zł, czwarty kwartał z rzędu utrzymując się na poziomie ponad 60 mld zł. W 2018 i 2019 r. wartość sięgała ponad 50 mld zł.

Zdaniem Bartłomieja Sosny perspektywy na najbliższe lata są obiecujące, przy czym praktycznie w każdym z kilkunastu podsegmentów budownictwa koniunktura determinowana będzie innym zestawem czynników. – Oczekujemy, że z trzech głównych części budownictwa najmocniej w wyniku epidemii koronawirusa ucierpi rynek niemieszkaniowy. Epidemia jednak tylko przyspieszyła i pogłębiła spadki, które już w 2019 r. zapowiadały dane mówiące o 19% spadku pozwoleń budowlanych. Co więcej, także rok 2020 r. przyniósł 10% korektę. To nie świadczy zbyt dobrze o perspektywach budownictwa niemieszkaniowego – mówi Sosna.

Pełna wersja artykułu: www.parkiet.com