Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

WNP.pl | Duzi spokojnie doczekają ożywienia w budownictwie. Gorzej z małymi i średnimi

01 lut 2021


Z wyliczeń firmy Spectis wynika, że zagregowany portfel zamówień wiodących grup wykonawczych rósł w trzecim kwartale 2020 r. w tempie 8% rok do roku. Jego wartość wyniosła 63 mld zł. Wzrost portfela branży napędzany był dużymi kontraktami drogowymi, kolejowymi i przemysłowo-energetycznymi.

Perspektywy dla dynamiki budownictwa na najbliższe miesiące pozostają jednak umiarkowanie pesymistyczne. Jak wskazał Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego w firmie Spectis, wpływ na dynamikę budownictwa będzie miała m.in. wysoka baza odniesienia z pierwszego kwartału 2020 r. Na możliwe ożywienie w drugim półroczu wskazuje natomiast wzrost portfela zamówień 20 największych wykonawców.

Pełna wersja artykułu: www.wnp.pl