Nasze artykuły

Artykuły

Czy niskie stopy procentowe zatopią budownictwo?

05 lip 2018


Analizowane przez SPECTIS dane rynkowe wskazują na dużą rozbieżność pomiędzy oficjalnym a rzeczywistym wzrostem cen w budownictwie.

Według najnowszych danych GUS, wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej wyniósł w maju 2018 r. 2,4%. Jest to najwyższy wynik od blisko 10 lat. Jednak z uwagi na wadliwą metodologię GUS, trudno uznać ten wynik za miarodajny dla obecnej sytuacji w budownictwie.

W naszej ocenie, wskaźnik GUS prawidłowo wskazuje kierunki zmian cenowych, jednak siła zmian jest w badaniach GUS znacząco niedoszacowana.

Obecnie w mediach bardzo dużo miejsca poświęca się możliwej rewaloryzacji cen kontraktów w budownictwie drogowym i kolejowym. Natomiast analiza wskaźnika GUS w podziale na typy obiektów budowlanych wskazuje na silniejsze ożywienie cenowe w budownictwie kubaturowym, realizowanym przede wszystkim dla inwestorów prywatnych.

W ocenie wielu ekonomistów (w tym także naszej), Rada Polityki Pieniężnej przespała już idealny moment na pierwszą podwyżkę stóp procentowych. Na nieszczęście dla sektora budowlanego, RPP decydując o poziomie stóp procentowych bierze przede wszystkim pod uwagę inflację konsumencką. Tymczasem inflacja w budownictwie (nawet ta oficjalna, czyli mocno niedoszacowana) niebezpiecznie rośnie i obecnie nikt tak naprawdę nie zna rzeczywistej skali wzrostów.

Więcej informacji na temat dynamiki cen produkcji budowlano-montażowej oraz cen materiałów budowlanych regularnie publikujemy w naszych raportach miesięcznych Rynek budowlany w Polsce.

Zapytaj o produkt