Wydarzenia w SPECTIS

Aktualności

Czy wszystkie województwa w pełni wykorzystają aktualne ożywienie w budownictwie?

21 cze 2018


Nasz nowy raport jest analizą porównawczą danych statystycznych i prognoz dla 16 województw. Publikacja niezwykle pomocna przy raportowaniu, budżetowaniu oraz planowaniu strategicznym w ujęciu regionalnym. Ważnym elementem raportu są 5-letnie prognozy dla trzech segmentów rynku budowlanego.

 

Raport zawiera szeroki zakres danych opisujących różnice w warunkach panujących w trzech głównych segmentach budownictwa (mieszkaniowy, niemieszkaniowy i inżynieryjny) na terenie różnych województw, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat nowych i nadchodzących przedsięwzięć, a także całkowitą liczbę wydawanych pozwoleń na budowę.

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

  • Budżetowanie w ujęciu regionalnym
  • Wyznaczanie celów sprzedażowych dla poszczególnych regionów
  • Identyfikacja regionów z największym potencjałem sprzedażowym
  • Rozszerzenie działalności firmy na nowe regiony
  • Wzmocnienie obecności w danych regionach
  • Monitoring rynku w ujęciu regionalnym
  • Tworzenie wewnętrznych sprawozdań w ujęciu regionalnym

 

POPROŚ O PRÓBKĘ