Wydarzenia w SPECTIS

Aktualności

Analiza potencjału budowlanego 20 największych miast w Polsce

14 sie 2019


Jak wynika z najnowszego raportu Spectis zatytułowanego "Rynek budowlany w Polsce 2019-2025 – analiza 20 największych miast", poszczególne ośrodki miejskie istotnie różnią się od siebie, jeżeli chodzi o bieżący etap cyklu koniunkturalnego oraz potencjał rozwoju do 2025 roku. Dotyczy to zarówno budownictwa kubaturowego, jak i infrastruktury miejskiej.

 

Widać to wyraźnie choćby w przypadku liczby mieszkań i domów, których budowę rozpoczęto. W grupie 10 największych miast już w 2018 roku zauważyć można było początki spowolnienia inwestycyjnego, podczas gdy większość miast z drugiej dziesiątki nadal notowała jeszcze znaczące wzrosty.

Notowane od kilku lat ożywienie mieszkaniowe w skali ogólnokrajowej przekroczyło już rekordowy poziom z lat 2007-2008. Jednak z analizowanej grupy 20 miast tylko połowa aglomeracji wyraźnie przekroczyła poziom sprzed dekady.

Dodatkowo, analiza wieloletnich prognoz finansowych poszczególnych miast wskazuje na istotne zagrożenie dla ciągłości ożywienia inwestycyjnego w większości aglomeracji. To, co może podtrzymać koniunkturę budowlaną w niektórych miastach, to duże strategiczne inwestycje często współfinansowane z budżetu centralnego. W raporcie dla każdego z 20 miast prezentujemy kilkadziesiąt inwestycji, które w najbliższych latach będą miały kluczowy wpływ na lokalną koniunkturę.

Na tempo rozwoju lokalnych rynków budowlanych istotny wpływ będą także miały trendy demograficzne. Z analizowanej grupy 20 miast, do 2025 r. najszybciej wyludniającymi się miejscowościami będą Częstochowa, Łódź, Katowice i Kielce. Natomiast najkorzystniejszymi prognozami demograficznymi cechują się Rzeszów, Warszawa i Kraków.

 

Poproś o bezpłatne próbki z najnowszego raportu dla miast

info@spectis.pl