Nasze artykuły

Artykuły

Jak prezentuje się dynamika pozwoleń budowlanych w polskich miastach?

29 maj 2018


W latach 2015-2017 w obszarze budownictwa kubaturowego 20 największych aglomeracji odpowiadało za ponad 44% powierzchni wydawanych w Polsce pozwoleń budowlanych. Dla porównania, w 2013 r. udział ten wynosił mniej niż 40%. W ciągu ostatnich trzech lat swój udział w krajowym wolumenie pozwoleń budowlanych znacząco zwiększyły: Kraków, Łódź, Wrocław, Szczecin, Toruń, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Wyraźne spowolnienie odnotowały natomiast Bydgoszcz i Lublin.

Bartłomiej Sosna

Ekspert rynku budowlanego, SPECTIS

Rynek budowlany w Polsce 2018-2022. Analiza 20 największych miast - Jest to jedyny na rynku raport tak dogłębnie analizujący perspektywy dla inwestycji w polskich aglomeracjach.
W przypadku każdego z 20 miast, raport przedstawia analizę szans i zagrożeń, harmonogramy kilkudziesięciu największych planowanych inwestycji, a także wyniki finansowe wiodących lokalnych firm budowlanych.

POPROŚ O BEZPŁATNE PRÓBKI Z RAPORTU