Nasze artykuły

Artykuły

Dyrektywa budynkowa przegłosowana przez Parlament Europejski

13 mar 2024


12 marca 2024 r. Parlament Europejski ostatecznie przegłosował nowelizację dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), która znacząco wpłynie na unijne budownictwo w najbliższych dekadach. Wprowadza ona m.in. wymóg zeroemisyjności wszystkich nowych budynków od 2030 r. (a zajmowanych lub będących własnością władz publicznych już od 2028 r.). Jednocześnie wymusza modernizację istniejących budynków.

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do redukcji średniego zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o co najmniej 16% do 2030 r. i 20-22% do 2035 r. Od 2030 r. nowe budynki mieszkalne w UE będą musiały posiadać technologie związane z energetyką słoneczną. Od 2040 r. mają natomiast zostać całkowicie wycofane kotły na paliwa kopalne. Kotły na paliwa stałe, a później także gazowe mają być zastępowane pompami ciepła.

 

 

Celem nowelizacji dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) jest wywołanie w UE fali renowacji budynków nieefektywnych energetycznie. Główne założenia znowelizowanej dyrektywy to: stworzenie jasnej ścieżki dla niskoemisyjnych budynków do zerowej emisji w UE do 2050 r., wspartych krajowymi planami dotyczącymi dekarbonizacji budynków, mobilizacja publicznego i prywatnego finansowania inwestycji, zachęcanie do korzystania z inteligentnych technologii w celu zapewnienia wydajnego działania budynków, na przykład poprzez wprowadzenie systemów automatyzacji i sterowania, obsługa wdrażania e-infrastruktury we wszystkich budynkach, jak również wprowadzenie „inteligentnego wskaźnika gotowości”, który mierzy zdolność budynków do korzystania z nowych technologii i systemów elektronicznych w celu dostosowania do potrzeb konsumenta, zoptymalizowania jego działania i interakcji z siecią.

Nowelizacja dyrektywy EPBD budzi jednak sporo kontrowersji. Zastrzeżenia dotyczą m.in. skali zakładanej mobilizacji środków finansowych, zarówno publicznych jak i prywatnych, w celu realizacji wymaganych inwestycji czy też możliwości nakładania kar finansowych na właścicieli domów i budynków mieszkalnych, którzy nie będą chcieli lub mogli spełnić wymagań znowelizowanej dyrektywy.

Nowelizacja dyrektywy EPBD długoterminowo będzie miała istotny wpływ przede wszystkim na rynek modernizacji budynków w Polsce. Obecnie blisko 70% budynków mieszkalnych wymaga modernizacji, a ok. 16% z nich to tzw. wampiry energetyczne, kwalifikujące się do najniższych klas energetycznych.

Więcej na temat perspektyw na najbliższe lata dla polskiego rynku remontów i modernizacji w naszym raporcie: "Rynek remontów i modernizacji w Polsce 2024-2030".

Zapytaj o bezpłatną próbkę raportu:

info@spectis.pl