Nasze artykuły

Artykuły

Rosnące ceny napędzają wartość rynku pokryć dachowych w Polsce

02 lut 2022


Jak wynika z raportu Spectis zatytułowanego "Rynek dachów i pokryć dachowych w Polsce 2022-2027", całkowite przychody 54 badanych producentów pokryć dachowych przekroczyły w 2020 r. poziom 9 mld zł, z czego ponad 40% przypadło na pokrycia dachowe. W oparciu o wstępne dane, szacujemy że w 2021 r. wartość rynku pokryć dachowych wzrosła o 9%. W 2022 r. oczekiwana jest już nieco niższa dynamika wartości rynku.

 

W wyniku ogólnego wzrostu kosztów produkcji (siła robocza, surowce, logistyka i transport), w latach 2016-2021 rynek pokryć dachowych odnotował wzrost wartości o ponad połowę, co przekłada się na średnioroczne nominalne tempo wzrostu na poziomie 11%. Jednak pod względem wolumenu produkcji odnotowany w minionych 5 latach zwyżka była mniej imponująca – skumulowany wzrost wyniósł 17,5%, czyli 3,5% średniorocznie.

 

Głównym powodem wysokiej nominalnej dynamiki rynku pokryć dachowych w 2021 r. są rosnące ceny produktów. Jak wynika z analizy cen kilkudziesięciu rodzajów pokryć dachowych, w 2021 r. najwyższe wzrosty cen notowano w przypadku pokryć metalowych, których dynamika w IV kw. 2021 r. przekraczała 50% r/r, co wywindowało średnioroczną dynamikę cen do blisko 20%. Z kolei kilkunastoprocentowe wzrosty cen w II półroczu minionego roku obserwowano w przypadku pokryć ceramicznych oraz membran dachowych PVC (średnioroczny wzrost cen w tych grupach produktowych wyniósł około 8%). Dużo stabilniej prezentowały się natomiast ceny pokryć bitumicznych i cementowych, które w całym 2021 r. rosły w tempie 4%.

 

 

Największym wartościowo segmentem rynku pokryć dachowych pozostają pokrycia metalowe. Spośród 54 analizowanych firm, produkty z tego segmentu oferują 24 podmioty, przy czym w przypadku mniej niż 9 firm jest to sprzedaż znacząca (powyżej 50 mln zł). Natomiast drugim największym segmentem są pokrycia bitumiczne. Z 54 badanych firm, produkty z tego segmentu oferuje 16 firm, z których w przypadku 7 firm jest to sprzedaż znacząca.

Trzecim największym wartościowo segmentem rynku pokryć dachowych są pokrycia ceramiczne. Z 54 badanych podmiotów firm, pokrycia ceramiczne oferuje zaledwie 5 firm. Czwartym pod względem wartości fragmentem rynku pokryć dachowych są pokrycia cementowe i włóknocementowe. Piątym segmentem są membrany syntetyczne, które są alternatywą dla techniki krycia dachów papą i pomimo wyższej ceny stopniowo zwiększają swoją pozycję na rynku dachów płaskich. Najmniejszym analizowanym segmentem rynku są membrany płynne, znajdujące zastosowanie głównie w renowacjach dachów płaskich.

 

Poproś o bezpłatną próbkę raportu.

info@spectis.pl