Nasze artykuły

Artykuły

Nowy raport: Firmy budowlane w Polsce 2018-2022

14 sty 2019


Po wielu miesiącach starannego agregowania danych, ukończyliśmy pierwszą edycję raportu "Firmy budowlane w Polsce 2018-2022". Jest to pierwszy na rynku raport tak dogłębnie analizujący sektor 40 największych wykonawców w Polsce.

Niniejszy raport skupia się na firmach wykonawczych zarejestrowanych w Sekcji F (Budownictwo) Polskiej Klasyfikacji Działalności. W zdecydowanej większości przypadków są to podmioty posiadające własne zasoby do realizacji robót budowlanych (kadra inżynierska, robotnicy, sprzęt budowlany).

W analizie pominięto firmy budowlane o wąskiej specjalizacji, które nie pełnią roli generalnych wykonawców i których rola ogranicza się do świadczenia usług podwykonawczych. Przykładami tego typu firm są podmioty specjalizujące się w robotach fundamentowych, geotechnicznych, żelbetowych czy instalacyjnych. Firmy takie uwzględniamy jednak w szerokiej liście 200 największych firm budowlanych zaprezentowanej w trzeciej części raportu.

W związku z tym, że w raporcie analizowane są firmy zarejestrowane jako budowlane, nie uwzględniono w nim firm typowo deweloperskich, które zarejestrowane są poza Sekcją F Polskiej Klasyfikacji Działalności. W raporcie pojawiają się natomiast firmy budowlane prowadzące jednocześnie działalność deweloperską.

Zaprezentowane w raporcie profile 40 największych firm budowlanych cechują się różnym poziomem szczegółowości, w zależności od wielkości firmy, dostępności szczegółowych danych oraz otwartości firmy na dialog rynkowy. W przypadku największych firm, w profilach zaprezentowano takie sekcje jak:

·       charakterystyka i strategia rynkowa

·       komentarze reprezentantów grupy

·       podstawowe dane o wynikach finansowych i zatrudnieniu

·       dodatkowe dane o wynikach finansowych i zatrudnieniu

·       nowe kontrakty i portfel zamówień

·       bieżące kontrakty oraz harmonogram budowy

·       bieżące kontrakty w podziale na sektor budownictwa

·       bieżące kontrakty w podziale na województwa.

Natomiast w przypadku mniej znaczących podmiotów, profile ograniczają się do podstawowych danych o wynikach finansowych i zatrudnieniu.

Istotnym elementem profili najważniejszych firm budowlanych jest analiza bieżących kontraktów. Informacje tego typu przedstawiono dla 25 największych podmiotów.

 

Poproś o bezpłatne próbki z nowego raportu.

info@spectis.pl

513 600 921