Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

ISBiznes | Spectis: Planowane nakłady na infrastrukturę kolejową wyniosą 250 mld zł do 2030 roku

28 lut 2024


Całkowite nakłady na infrastrukturę kolejową zaplanowane na lata 2024-2030 w ramach publicznych programów inwestycyjnych wynoszą blisko 250 mld zł. Jest to kwota ponad dwukrotnie wyższa od zdolności przerobowych polskiej branży budownictwa kolejowego, szacuje firma Spectis w raporcie "Budownictwo kolejowe w Polsce 2024-2029". W tym kontekście spodziewać się można urealnienia oficjalnych planów poprzez wstrzymanie części planowanych inwestycji bądź wydłużenie harmonogramów.

Jak wynika z raportu, […] łączne środki finansowe zapisane na lata 2024-2030 na infrastrukturę kolejową tylko w ramach trzech głównych rządowych programów wspierających kolej (tj. Krajowy Program Kolejowy, II etap programu inwestycyjnego CPK oraz Kolejowy Program Utrzymaniowy) przekraczają 200 mld zł. Doliczając do tego programy inwestycyjne o mniejszej skali (Kolej Plus i Program Inwestycji Dworcowych), inwestycje kolejowe finansowane z KPO, a także zakładane nakłady inwestycyjne samorządów na infrastrukturę tramwajową, całkowite planowane nakłady na infrastrukturę szynową w okresie 2024-2030 sięgają blisko 250 mld zł, co daje 35 mld zł rocznie, czyli dwukrotnie więcej niż wynoszą moce przerobowe branży budownictwa kolejowego.

Pełna wersja artykułu: www.isbiznes.pl