Wydarzenia w SPECTIS

Aktualności

Wartość rynku betonu towarowego w Polsce to już ponad 7 mld zł

25 mar 2024


W wyniku znaczącego wzrostu kosztów produkcji (kruszywa, cement, domieszki do betonu, siła robocza, logistyka i transport), w latach 2017-2022 rynek betonu towarowego w Polsce odnotował skokowy wzrost wartości, osiągając 7,5 mld zł. Pomimo przejściowego schłodzenia koniunktury w budownictwie, długoterminowe prognozy dla rynku betonu towarowego prezentują się dość stabilnie.

Wartość rynku betonu towarowego na rekordowych poziomach

Jak wynika z raportu Spectis "Rynek betonu towarowego w Polsce 2024-2029", w 2022 r. całkowite przychody 200 największych producentów wyniosły ponad 15 mld zł, z czego 42% przypadło na sprzedaż w segmencie betonu towarowego. Oznacza to wartość sprzedaży betonu na poziomie blisko 6,4 mld zł. Natomiast po doszacowaniu do pełnej zbiorowości producentów, wartość rynku betonu towarowego wyniosła blisko 7,5 mld zł.

Wprawdzie w minionym roku rynek odnotował znaczący spadek wolumenu produkcji, jednak w ujęciu wartościowym został on niemal całkowicie zniwelowany poprzez dalszy wzrost średniej ceny betonu. W oparciu o wstępne dane, analitycy Spectis szacują że w 2023 r. wartość rynku skurczyła się nominalnie tylko o 1% do poziomu 7,4 mld zł.

 

Stabilne perspektywy pomimo przejściowego spowolnienia

W ujęciu wolumenowym, rynek betonu towarowego w Polsce od kilku lat pozostaje w stagnacji, notując naprzemiennie niewielkie wzrosty i spadki w zależności od momentu cyklu koniunkturalnego. Warto zauważyć, że dopiero dzięki ożywieniu z lat 2021-2022 producenci zdołali wyprodukować podobny wolumen betonu jak w trakcie przygotowań do Euro 2012.

Oczekujemy, że dobra koniunktura powróci na rynek betonu towarowego dopiero w latach 2025-2026, m.in. dzięki realizacji większej ilości dużych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. W rezultacie, w najbliższych latach segment inżynieryjny stopniowo odbudowywać będzie swój udział w rynku betonu, głównie za sprawą realizacji w całym kraju dużych projektów infrastrukturalnych.

W najbliższych latach głównymi czynnikami wspierającymi proces dalszego rozwoju rynku betonu towarowego będą: solidne długoterminowe fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki, znaczące środki unijne przysługujące Polsce w latach 2021-2027, kontynuacja realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych oraz samorządowych inwestycji drogowych, rosnące szanse na start realizacji planowanych megainwestycji (np. elektrownia jądrowa lub Centralny Port Komunikacyjny), strukturalny niedobór zasobów mieszkaniowych w Polsce na tle średniej unijnej, generujący długoterminowy popyt na nowe mieszkania i domy, powszechność zastosowania betonu praktycznie w każdym segmencie rynku budowlanego, głęboko zakorzeniona w Polsce technologia wznoszenia budynków w technologii żelbetowej, rozbudowane zaplecze produkcyjne oraz wysoki poziom dostępności betonu na większości rynków lokalnych.

Istotnymi czynnikami oddziaływującymi negatywne na rynek betonu towarowego będą natomiast: niekorzystne prognozy demograficzne dla polskiej gospodarki, konieczność ograniczenia emisyjności polskiej gospodarki zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu oraz pakietu Fit for 55, wysokie ceny podstawowych surowców i półproduktów, takich jak cement, kruszywa, domieszki do betonu, słaba kondycja budownictwa jednorodzinnego, generującego istotną część popytu na beton towarowy, a także praktycznie całkowita zależność segmentu betonu towarowego od krajowego rynku budowlanego.

Konsolidacja rynku betonu przybiera na sile

Rynek betonu towarowego pozostaje sektorem bardzo rozdrobnionym, aczkolwiek z wyraźnie postępującą konsolidacją. Praktycznie każdego roku na rynku dochodzi do istotnych przejęć. W ostatnich latach najaktywniejszym graczem w tym obszarze była grupa Holcim (wcześniej jako Lafarge), która w 2023 r. przejęła wytwórnie betonu firmy OL-Trans oraz jest aktualnie w trakcie przejmowania zakładów firmy Eurobud Chajewscy. W 2022 r. udział trzech czołowych producentów w sprzedaży betonu ogółem wyniósł 25%, wobec 24% rok wcześniej. Z kolei pięciu największych producentów odpowiada za blisko 35% rynku a czołowa dziesiątka kontroluje 45% sprzedaży betonu.

 

Zapytaj o bezpłatną próbkę raportu:

info@spectis.pl