Nasze artykuły

Artykuły

Raport miesięczny - luty 2024

01 lut 2024


Pełne wydanie miesięcznika "Rynek budowlany w Polsce  - luty 2024" rozesłaliśmy już na skrzynki email prenumeratorów. Jak wynika z informacji zaprezentowanych w raporcie, najnowsze dane kwartalne o produkcji budowlano-montażowej wskazują na istotne różnice w kondycji poszczególnych podsegmentów budownictwa niemieszkaniowego.

Jeżeli chodzi o ujęcie średnioterminowe (dynamiki kalkulowane dla sumy kroczącej 4 kwartałów), nasuwają się następujące wnioski:

  • Budynki użyteczności publicznej: 2023 r. był ostatnim okresem realizacji i rozliczania inwestycji z budżetu unijnego na lata 2014-2020, co przełożyło się na wysoką dynamikę produkcji oraz rekordową wartość tego podsegmentu. Jednocześnie stanowić to będzie wysoką bazę porównawczą dla wyniku 2024 roku.
  • Budynki biurowe: obserwujemy stopniową odbudowę dynamiki, która jednak na koniec 2023 r. była jeszcze nieznacznie ujemna.
  • Budynki przemysłowe i magazynowe: obserwujemy kontynuację spowolnienia, w wyniku którego dopiero po IV kw. 2023 r. dynamika przyjęła wartości ujemne.

Co istotne, cały segment niemieszkaniowy w 2023 r. zdołał odnotować niewielki wzrost, co oznacza, że dekoniunkturę w budownictwie przemysłowo-magazynowym zdołały nadrobić budynki publiczne, do spółki z obiektami handlowo-usługowymi.

 

 

Warto również zwrócić uwagę na obserwowany od kilkunastu miesięcy trend stopniowej odbudowy poziomu optymizmu wśród firm budowlanych. W rezultacie, w styczniu 2024 r. odsezonowany wskaźnik koniunktury w budownictwie powrócił do poziomu notowanego tuż przed lockdownem oraz plasuje się nieco powyżej średniego poziomu z 2016 r. W naszej ocenie, jest duże prawdopodobieństwo że w trakcie 2024 r. indeks powróci wreszcie do wartości dodatnich.

 

 

Jeżeli chodzi o inne interesujące trendy, które można wyczytać z danych krótkoterminowych, warto zwrócić uwagę na:

  • poprawiające się prognozy dynamiki PKB na 2024 r. - na koniec stycznia konsensus prognoz wyniósł już 3%
  • solidną dynamikę produkcji budowlano-montażowej w ostatnim miesiącu roku, w tym oznaki ożywienia w budownictwie kubaturowym
  • znaczący wzrost sprzedaży mieszkań deweloperskich oraz stopniową odbudowę oferty rynkowej deweloperów
  • postępującą dezinflację w sektorze materiałów budowlanych
  • niepokojący wzrost liczby upadłości w budownictwie oraz rosnący udział budownictwa w upadłościach ogółem.

 

Więcej informacji na temat pełnej zawartości raportów miesięcznych: TUTAJ

 

Zapytaj o bezpłatny egzemplarz raportu miesięcznego:

info@spectis.pl