Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Inżynier Budownictwa | Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce wyniosły w 2023 r. blisko 80 mld zł

17 sty 2024


2023 był trzecim z rzędu rokiem z dwucyfrowym nominalnym wzrostem przychodów grupy 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce, co w dużej mierze było rezultatem ogólnego wzrostu kosztów budowy. Dla dalszego rozwoju grupy największych firm budowlanych konieczne jest szybkie uruchomienie finansowania unijnego dla Polski, tj. całości dostępnych środków z Krajowego Programu Odbudowy oraz budżetu w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Firmy budowlane w Polsce 2023-2028”, łączne przychody 40 wiodących grup budowlanych w 2022 r. wyniosły 67 mld zł, co stanowiło 30% przychodów całego sektora średnich i dużych firm budowlanych. Dzięki lepszej od oczekiwań kondycji budownictwa inżynieryjnego oraz z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom inflacji w budownictwie, w 2023 r. firmy odnotowały nominalny wzrost przychodów o ok. 14%, do rekordowego poziomu 77 mld zł.

Pełna wersja artykułu: www.inzynierbudownictwa.pl