Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Rynek Infrastruktury | Budownictwo infrastrukturalne w tarapatach. Czy wykonawcy zmienią taktykę?

18 sie 2018


W zasadzie wszyscy wiodący wykonawcy w budownictwie infrastrukturalnym notują już rekordowe wartości swoich portfeli zamówień, co przy trudnościach w zrekrutowaniu nowych pracowników, krótkoterminowo nie pozwala nawet rozglądać się za nowymi segmentami budownictwa, komentuje Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego z firmy badawczej Spectis.

Oczywiście w lepszej sytuacji znajdują się firmy, które są obecne i w budownictwie infrastrukturalnym i kubaturowym. – Firmy te mogą podchodzić teraz bardziej selektywnie do nowych kontraktów infrastrukturalnych i decydować się na doważenie portfela projektami z rynku prywatnego. W wynikach za I półrocze pokazał tak np. Budimex – w ciągu roku udział budownictwa ogólnego w sprzedaży wzrósł z 49 do 54%. Znacząco wzrósł także udział budownictwa kubaturowego w nowych kontraktach podpisanych w I poł. 2018. W I półroczu firma także dużo mniej ofertowała na rynku inżynieryjnym a zwiększyła ofertowanie w sektorze kubaturowym – podkreśla ekspert.

Pełna wersja artykułu: www.rynekinfrastruktury.pl