Wydarzenia w SPECTIS

Aktualności

Aktualizacja bazy 3000 największych firm budowlanych w Polsce

16 sty 2024


Utrzymująca się stosunkowo dobra koniunktura w budownictwie oraz znaczący wzrost cen materiałów budowlanych i siły roboczej sprawiły, że w ciągu zaledwie dwóch lat łączne przychody podmiotów sklasyfikowanych w bazie 3000 największych firm budowlanych w Polsce wzrosły o blisko 50% do poziomu 290 mld zł.

Właśnie zaktualizowaliśmy naszą bazę największych wykonawców w Polsce. Publikowana w formie excel baza jest przydatnym narzędziem wspierającym analizę otoczenia konkurencyjnego na rynku wykonawstwa. Zestawienie przydatne jest również podczas poszukiwania nowych wykonawców i podwykonawców. Baza jest szczególnie pomocna przy doborze lub weryfikacji firm pod kątem wielkości przychodów, zyskowności, specjalizacji czy lokalizacji.

Według przychodów wypracowanych w 2022 r. w Polsce funkcjonowały 34 grupy budowlane i deweloperskie osiągające przychody powyżej 1 mld zł. Jest to liczba aż dwukrotnie wyższa niż jeszcze dwa lata wcześniej. Łączne przychody grupy 34 podmiotów wyniosły w 2022 r. 68 mld zł wobec 32 mld zł dwa lata wcześniej. Wyraźnie wzrósł także ich wartościowy udział w bazie 3000 firm – z 16% do blisko 24% obecnie.

 

Dużo stabilniej prezentuje się udział rynkowy podmiotów o przychodach z przedziału 0,5-1 mld zł. Aktualnie sklasyfikowaliśmy 55 takich podmiotów, wobec 37 dwa lata wcześniej. Ich łączne przychody wynoszą 38 mld zł, co oznacza wzrost o 12 mld zł. Jednak pomimo wzrostu przychodów, wartościowy udział w całej bazie utrzymał się na poziomie ok. 13%.

W ostatnich dwóch latach przyrosła także liczebność firm o przychodach z przedziałów 300-500 mln zł (z 52 do 72), 200-300 mln zł (z 54 do 87) oraz 100-200 mln zł (z 206 do 287). Wartościowe udziały tych grup w bazie ogółem nie uległy jednak istotnej zmianie.

Łącznie a bazie udało się więc sklasyfikować aż 535 podmiotów mogących się pochwalić przychodami w wysokości ponad 100 mln zł, co stanowi blisko 18% liczebności bazy, ale odpowiada za ponad dwie trzecie łącznych przychodów wszystkich firm w bazie.

 

 

Nieustannie pracujemy nad dalszym rozwojem naszej bazy danych. W minionych miesiącach dokonaliśmy m.in. klasyfikacji firm w oparciu o główne specjalizacje, dzięki czemu firmy można obecnie filtrować w bazie weług następujących specjalizacji:

  • Budownictwo mieszkaniowe
  • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo kolejowe
  • Budownictwo energetyczne
  • Pozostałe budownictwo inżynieryjne
  • Deweloper mieszkaniowy
  • Deweloper niemieszkaniowy.

 

Zapytaj o bezpłatną próbkę bazy

info@spectis.pl