Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Rynek Infrastruktury | Rynek budowlany: 960 inwestycji o wartości 865 mld zł?

24 lip 2023


Rośnie wartość inwestycji budowlanych w Polsce. O ile w ubiegłym roku w przypadku 960 największych przedsięwzięć szacowano ją na 690 mld zł, o tyle obecnie wskazuje się na 865 mld zł. Jak wskazuje zespół ekspertów Spectis, tak duży wzrost wynika z jednej strony z nowych kontraktów na realizację dużych inwestycji w energetyce, a z drugiej strony wzrostu wycen we wszystkich segmentach rynku budowlanego.

Zespół ekspertów Spectis opracował raport "Rynek budowlany w Polsce 2023-2028 – analiza 16 województw", który poddaje analizie blisko tysiąc inwestycji o kluczowym znaczeniu dla koniunktury w branży. W każdym regionie zbadano 60 największych inwestycji, po 30 w segmentach budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego. Analiza objęła zarówno realizowane inwestycje o wartości opiewającej na 152 mld zł, jak i te znajdujące się na etapie przetargu, planowania bądź koncepcji, których wartość określono na 713 mld zł. Średnia wartość inwestycji wynosi ok. 900 mln zł, przy czym w przypadku budynków mówimy o 434 mln zł, natomiast jeśli chodzi o obiekty inżynieryjne już o 1,37 mld zł, przy czym ich średnią wartość zawyża kilkanaście wielkoskalowych projektów.

Pełna wersja artykułu: www.rynekinfrastruktury.pl