Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Termomodernizacja.pl | Jaka jest kondycja firm budowlanych notowanych na GPW?

15 cze 2023


W ciągu ostatniego roku całkowite przychody 19 firm budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych wzrosły nominalnie o 16%. Obniżył się natomiast wynik finansowy netto analizowanej grupy, który w minionych czterech kwartałach wyniósł zaledwie 170 mln zł.

Jak wynika z raportu "Rynek budowlany w Polsce – czerwiec 2023", w minionych czterech kwartałach (II kw. 2022-I kw. 2023), zagregowane przychody 19 firm budowlanych notowanych na GPW wyniosły 32,5 mld zł, wobec 28,1 mld zł rok wcześniej, co przekłada się na nominalny wzrost o blisko 16%. Wzrost przychodów jest przede wszystkim konsekwencją rosnących cen materiałów i robocizny. W analizowanym okresie zysk netto badanej grupy wyniósł tylko 170 mln zł, wobec 1,52 mld zł rok wcześniej.

Pełna wersja artykułu: www.termomodernizacja.pl