Wydarzenia w SPECTIS

Aktualności

Obniżka rentowności firm budowlanych z GPW po I kwartale 2023 r.

13 cze 2023


W okresie ostatnich czterech kwartałów całkowite przychody 19 grup budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrosły nominalnie o 16% w ujęciu r/r. Z uwagi na wygaśnięcie zdarzeń o charakterze jednorazowym obniżył się natomiast wynik finansowy netto analizowanej grupy, który w minionych czterech kwartałach wyniósł zaledwie 170 mln zł. Rentowność wykonawców wciąż prezentuje się słabiej w porównaniu z firmami deweloperskimi oraz dostawcami materiałów budowlanych i sprzętu.

Jak wynika z najnowszego raportu miesięcznego Spectis "Rynek budowlany w Polsce – czerwiec 2023", w minionych czterech kwartałach (II kw. 2022-I kw. 2023), zagregowane przychody 19 grup budowlanych notowanych na GPW wyniosły 32,5 mld zł, wobec 28,1 mld zł rok wcześniej, co przekłada się na nominalny wzrost o blisko 16%. Wzrost przychodów jest przede wszystkim konsekwencją rosnących cen materiałów i robocizny. W analizowanym okresie zysk netto badanej grupy wyniósł tylko 170 mln zł, wobec 1,52 mld zł rok wcześniej.

 

 

Uzyskany wynik finansowy netto firm wykonawczych przełożył się na wskaźnik rentowności sprzedaży netto na poziomie 0,5%, wobec 5,4% rok wcześniej. Rentowność pozostałych dwóch grup, tj. firm deweloperskich oraz dostawców materiałów i sprzętu dla budownictwa nadal prezentuje się dużo lepiej i wynosi odpowiednio 21,1% (pogorszenie względem 24,4% odnotowanych rok wcześniej) i 5,8% (obniżka z 9% odnotowanych przed rokiem).

Dodatni wynik finansowy grupy giełdowych wykonawców w dużej mierze jest rezultatem wysokiej zyskowności największego podmiotu budowlanego w Polsce, czyli Grupy Budimex. Do dobrego wyniku branży przyczyniły się również wyniki grup Torpol i Polimex-Mostostal, które w ciągu minionego roku odnotowały wyraźny wzrost zysku netto.

Spośród firm deweloperskich notowanych na GPW, najwyższy poziom zysku za cztery minione kwartały odnotowały: Dom Development, MLP Group, Atal, Develia i Warimpex. Natomiast najwyższą poprawę zyskowności w ujęciu wartościowym w ciągu roku zarejestrowały Warimpex, Develia i Dom Development.

Natomiast w przypadku producentów i dostawców materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego, najwyższy wynik finansowy netto za ostatnie cztery kwartały zanotowały grupy Kęty i Stalprodukt, które odpowiadały za ponad 60% zysku całej grupy dostawców. Wysoki poziom zysku (ponad 50 mln zł) wykazały również: Rawlplug, TIM, Selena, Pekabex, Bowim i Ferro.

Więcej danych na temat kwartalnych wyników finansowych uczestników rynku budowlanego publikujemy w raportach miesięcznych "Rynek budowlany w Polsce".

Długoterminowe wyniki finansowe, zestawienia realizowanych kontraktów oraz strategie rynkowe czołowych wykonawców prezentujemy w raporcie "Firmy budowlane w Polsce 2023-2028".

Natomiast wyniki sprzedażowe, zestawienia realizowanych inwestycji oraz strategie rynkowe czołowych deweloperów prezentujemy w raporcie "Deweloperzy mieszkaniowi w Polsce 2023-2028".

 

Zapytaj o bezpłatne próbki raportów:

info@spectis.pl