Nasze artykuły

Artykuły

Wysoka inflacja w budownictwie utrzymuje się w pierwszych miesiącach 2023 r.

25 maj 2023


Jak wynika z naszego najnowszego raportu kwartalnego "Trendy cenowe na rynku budowlanym w Polsce – I kwartał 2023", rzeczywista średnia dynamika cen w budownictwie pozostaje wyraźnie wyższa niż oficjalne dane GUS i w całym 2022 r. wyniosła aż 17%.

Na 2023 r. prognozujemy utrzymanie się średniorocznej dynamiki cen na poziomie ok. 17%. Wolniejszy spadek inflacji w budownictwie w 2023 r. wynikać będzie przede wszystkim ze znaczącego wzrostu cen zaobserwowanego w pierwszym kwartale 2023 r., który rzutować będzie na odczyty dynamik cen w 2023 r.

Jak wynika z analizy najnowszych danych z serwisów kosztorysowych, po wzroście o 22,5% w IV kw. 2022 r., w I kw. 2023 r. dynamika cen w budownictwie utrzymała się na poziomie 22,5% r/r. W najbliższych kwartałach oczekujemy stopniowego wyhamowania dynamiki cen, która jednak w ostatnim kwartale roku nadal przekraczać będzie 10%, wciąż plasując się wyraźnie powyżej oficjalnego wskaźnika cenowego GUS.

Na wysoką dynamikę rzeczywistych cen produkcji budowlanej w większym stopniu wpływają ceny robocizny, których średni wzrost w I kw. 2023 r. wyniósł 25%. W tym samym czasie średnia dynamika cen materiałów wyniosła 20%.

W obszarze pokryć na dachy płaskie w minionych kwartałach najwyższą dynamiką cechowały się papy asfaltowe. W przypadku pokryć na dachy spadziste, zaobserwować można wyraźne wyhamowanie dynamiki cen pokryć metalowych, notujących w 2022 r. wzrosty w granicach 60% r/r. W I kw. nadal w wysokim tempie rosły ceny konstrukcji stalowych, które jednak w kolejnych kwartałach najprawdopodobniej odnotują już wyraźną korektę, podobnie jak wyroby drewnopochodne. W trakcie 2023 r. spodziewać się można natomiast kontynuacji wzrostów cen w obszarze prefabrykatów betonowych. Warto zaznaczyć, że prezentowane w serwisach dla kosztorysantów pozycje cenowe w niektórych przypadkach wykazują kilkumiesięczne opóźnienie czasowe względem bieżących zmian cenowych.

 

 

 

 

 

 

Zapytaj o bezpłatną próbkę kwartalnika cenowego:

info@spectis.pl