Nasze artykuły

Artykuły

Realny spadek cen mieszkań w I kw. 2023 r. szansą na odbudowę popytu na mieszkania

22 maj 2023


Średnia cen transakcyjnych mieszkań na rynku pierwotnym w 7 największych miastach (Gdańsk, Gdynia, Łódź, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław) w I kw. 2023 r. wyniosła 11 346 zł/m2, według danych NBP. Oznacza to spadek o 0,7% w stosunku do poprzedniego kwartału oraz wzrost o 6,3% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Uwzględniając wzrost wynagrodzeń w I kw. 2023 r. o ok. 13% r/r, w ujęciu realnym odnotowano więc 6-7% spadek cen mieszkań.

W przypadku 10 mniejszych miast wojewódzkich (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra) średnia cen transakcyjnych w I kw. 2023 r. sięgnęła 9 019 zł/m2, czyli była wyższa o 2,4% względem IV kw. 2022 r. oraz o 12,2% w porównaniu do I kw. 2022 r.

Spośród 17 monitorowanych miast spadki średnich cen transakcyjnych mieszkań na rynku pierwotnym kwartał do kwartału miały miejsce w: Gdyni (-8,4%), Białymstoku (-1%), Kielcach (-1%), Łodzi (-0,8%) i Katowicach (-0,7%). Natomiast spadek cen rok do roku wystąpił jedynie w Gdańsku (-3,2%). Najwyższe wzrosty cen mieszkań k/k zanotowały takie miasta jak: Olsztyn (8,9%), Bydgoszcz (8,5%) i Opole (6,9%), a w ujęciu rok do roku – Opole (24,6%), Szczecin (24,5%) i Kielce (18,4%).

Jeśli chodzi o ceny ofertowe mieszkań deweloperskich, zniżka widoczna była tylko w jednym z analizowanych miast – Gdyni (-3,5% k/k).

Warto wspomnieć, że pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł wzrost różnicy między średnią ceną ofertową a transakcyjną na rynku pierwotnym w grupie 7 największych miast. Podczas gdy w IV kw. 2022 r. ceny transakcyjne mieszkań deweloperskich w tych ośrodkach były niższe od cen ofertowych średnio o 2%, w I kw. br. różnica ta wynosiła już 5%. Świadczy to o większej skłonności deweloperów do negocjacji cenowych. Wyłączając stolicę i biorąc pod uwagę 6 pozostałych największych miast, różnica między średnią ceną transakcyjną a ofertową była jeszcze większa.

Dane za kolejne kwartały powinny odzwierciedlić pierwsze reakcje rynku na lipcowy start rządowego programu „Pierwsze mieszkanie”. Oficjalna zapowiedź programu niewątpliwie zwiększyła ruch w biurach sprzedaży deweloperów. Wiele firm deweloperskich już wiosną zaczęło oferować swoim klientom potencjalnie kwalifikującym się do programu możliwość podpisywania umów rezerwacyjnych z wydłużonym terminem podpisywania umowy deweloperskiej oraz dostosowywać swoje strategie cenowe do założeń programu. Lato pokaże, czy ten wyczekiwany przez branżę deweloperską lek na marazm trwający od ubiegłego roku będzie wystarczająco skuteczny.

 

Więcej danych na temat trendów cenowych w budownictwie, publikujemy w raportach kwartalnych "Trendy cenowe na rynku budowlanym w Polsce".

Natomiast wyniki sprzedażowe, zestawienia realizowanych inwestycji oraz strategie rynkowe czołowych deweloperów prezentujemy w raporcie "Deweloperzy mieszkaniowi w Polsce 2023-2028".

 

Zapytaj o bezpłatne próbki raportów:

info@spectis.pl