Nasze artykuły

Artykuły

Wysoka dynamika budownictwa na starcie sezonu budowlanego 2023

03 kwi 2023


Dane o aktywności ekonomicznej za luty wskazują na kontynuację hamowania gospodarki na początku 2023 r. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu zmalała o 1,2% r/r, a wartość sprzedaży detalicznej skurczyła się aż o 5%. Podobnie jak w styczniu, pozytywnie zaskoczyła natomiast dynamika produkcji budowlanej.

Po wzroście o 2,4% w styczniu, w lutym odnotowano 6,6% wzrost produkcji budowlanej, co jest wynikiem zaskakująco dobrym (szczególnie biorąc pod uwagę wysoką bazę porównawczą z lutego 2022 r.). Na lutowy wzrost złożyły się: zwyżka aż o 21,5% w gronie wykonawców inżynieryjnych, wzrost o 4,3% w segmencie wykonawców specjalistycznych oraz 2,8% spadek wśród firm wznoszących budynki.

Stosunkowo wysoki wzrost produkcji budowlanej w lutym jest o tyle zagadkowy, że towarzyszyły mu znaczące spadki w produkcji takich podstawowych materiałów budowlanych jak cement (-15,6%), masa betonowa (-26,8%) czy wapno (-8,8%). Jednocześnie, dynamika produkcji asfaltu nadal była znacząca (87%). Dane o produkcji podstawowych materiałów potwierdzają więc trend rosnącego znaczenia budownictwa inżynieryjnego, które niweluje korektę w budownictwie kubaturowym.

 

 

Wyższa od oczekiwanej dynamika budownictwa w lutym może mieć też związek z regularnym niedoszacowywaniem przez GUS rzeczywistej inflacji w budownictwie, w wyniku czego wysokie dynamiki nominalne urealniane są zbyt niskim indeksem cenowym. Na stosunkowo wysoką dynamikę budownictwa inżynieryjnego wpływ mogła mieć również waloryzacja części kontraktów, szczególnie w budownictwie drogowym i kolejowym.

 Więcej na temat najnowszych trendów w polskim budownictwie piszemy w kwietniowym raporcie miesięcznym "Rynek budowlany w Polsce".

 

Zapytaj o bezpłatną próbkę raportu miesięcznego

info@spectis.pl