Nasze artykuły

Artykuły

Znacząca poprawa rentowności firm budowlanych z GPW po III kwartale 2021 r.

14 gru 2021


W okresie ostatnich czterech kwartałów całkowite przychody 19 grup budowlanych notowanych na GPW wzrosły nominalnie o 10% w ujęciu r/r, na co istotny wpływ miał dalszy wzrost cen robocizny oraz materiałów budowlanych. Wyraźnie poprawił się również wynik finansowy netto analizowanej grupy, który w ciągu roku wzrósł aż o 1,3 mld zł, co w dużej mierze jest jednak zasługą jednorazowych zdarzeń rynkowych. Pomimo poprawy, rentowność wykonawców wciąż prezentuje się słabiej w porównaniu z firmami deweloperskimi oraz dostawcami materiałów budowlanych i sprzętu.

Jak wynika z naszego najnowszego raportu miesięcznego zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce – grudzień 2021”, w minionych czterech kwartałach (IV kw. 2020-III kw. 2021), zagregowane przychody 19 grup budowlanych notowanych na GPW wyniosły 25,9 mld zł, wobec 23,6 mld zł rok wcześniej, co przekłada się na nominalny wzrost o blisko 10%. W analizowanym okresie zysk netto analizowanej grupy wyniósł 1,34 mld zł, wobec zaledwie 0,03 mld zł rok wcześniej.

 

Uzyskany wynik finansowy netto firm wykonawczych przełożył się na wskaźnik rentowności sprzedaży netto na poziomie 5,2%, wobec 0,1% rok wcześniej i 1% dwa lata wcześniej. Pomimo znaczącej poprawy, firmy wykonawcze nadal są jedyną grupą notującą rentowność poniżej 6%. Rentowność pozostałych dwóch grup, tj. firm deweloperskich oraz dostawców materiałów i sprzętu dla budownictwa nadal prezentuje się dużo lepiej i wynosi odpowiednio 16,8% i 8,7%, przy czym grupa deweloperów w trakcie pandemii odczuła zdecydowany spadek rentowności (z rekordowych 29% na przełomie lat 2019/2020) a dostawcy materiałów i sprzętu zdołali rentowność poprawić (z 6,1% rok wcześniej). Poprawa wyniku finansowego grupy wykonawców jest przede wszystkim efektem wyraźnej poprawy zyskowności (o blisko 700 mln zł) największego podmiotu budowlanego w Polsce, czyli Grupy Budimex, co jest spowodowane jednorazową transakcją sprzedaży segmentu deweloperskiego. Wyraźną poprawę odnotowały także grupy Rafako oraz Trakcja (efekt przeminięcia okresu najgłębszych strat finansowych raportowanych przez grupy w latach 2019-2020).

 

Spośród firm deweloperskich notowanych na GPW, najwyższy poziom zysku za cztery minione kwartały odnotowały: Dom Development, Atal, MLP Group, Echo investment i Marvipol. Natomiast najwyższą poprawę zyskowności w ujęciu wartościowym w ciągu roku zarejestrowały Atal i Warimpex.

 

 

Natomiast w przypadku producentów i dostawców materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego, najwyższy wynik finansowy netto za ostatnie cztery kwartały zanotowały grupy Kęty i Stalprodukt, które odpowiadały za około połowę zysku całej grupy dostawców. Wysoki poziom zysku (ponad 100 mln zł) wykazały również: Bowim, Rawlplug i Ferro.

 

 

Poproś o bezpłatną próbkę raportu miesięcznego.

info@spectis.pl