Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

WNP.pl | Transformacja energetyczna to nowe szanse dla budownictwa specjalistycznego

09 lip 2021


Wartość 170 realizowanych i planowanych największych inwestycji energetyczno-przemysłowych szacowana jest na 253 mld zł. W budowie pozostają projekty o wartości 30 mld zł.

Gros nakładów inwestycyjnych, tj. 223 mld zł, przypada na inwestycje znajdujące się na etapie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji. Tak znacząca dysproporcja pomiędzy wartością inwestycji w realizacji a planowanymi świadczy o bardzo dobrych perspektywach rozwoju tego segmentu budownictwa.

Pełna wersja artykułu: www.wnp.pl