Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Parkiet | Polski Ład a budownictwo: Nowe opakowanie, stare problemy

24 maj 2021


Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego w firmie Spectis, zgadza się, że wiele zapowiedzi z Polskiego Ładu to po prostu włożenie w nowe ramy realizowanych (lub zapowiadanych) od lat programów inwestycyjnych: drogowych, kolejowych i hydrotechnicznych.

Segmentem, który najwięcej może zyskać na Polskim Ładzie, jest budownictwo energetyczne, które w najbliższej dekadzie będzie ważnym beneficjentem nowych środków unijnych, szczególnie jeśli chodzi o energetykę wiatrową i fotowoltaikę – mówi Sosna. – Jeżeli chodzi o komponent mieszkaniowy, przy obecnym wysokim poziomie zainteresowania lokalami dodatkowe stymulowanie popytu może przełożyć się na destabilizację rynku i gwałtowny wzrost cen, co przerabialiśmy już w latach 2007-2008.

Pełna wersja artykułu: www.parkiet.com