Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Kierunek Surowce | Wartość rynku materiałów fasadowych w Polsce do 2026 r. sięgnie 4 mld zł

09 mar 2021


Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego "Rynek fasad i materiałów fasadowych w Polsce 2021-2026", pomimo wyraźnego spowolnienia aktywności w budownictwie kubaturowym, szczególnie niemieszkaniowym, producenci materiałów fasadowych zdołali utrzymać wartość przychodów na poziomie ponad 3,6 mld zł.

Całkowite przychody 80 badanych producentów materiałów fasadowych wyniosły w 2019 r. blisko 23,5 mld zł (nominalny wzrost o 4% r/r), z czego tylko 3,2 mld zł (blisko 14% przychodów ogółem) przypadło na materiały fasadowe. Oznacza to, że fasady stosunkowo rzadko są głównym obszarem działalności analizowanych firm, szczególnie jeśli chodzi o branżę stalową, aluminiową czy produkcję wyrobów z surowców mineralnych. Po doszacowaniu do pełnej zbiorowości, wartość rynku materiałów fasadowych wyniosła 3,6 mld zł.

Pełna wersja artykułu: www.kieruneksurowce.pl