Nasze artykuły

Artykuły

Wartość rynku materiałów fasadowych w Polsce do 2026 r. sięgnie 4 mld zł

09 mar 2021


Jak wynika z naszego najnowszego raportu zatytułowanego "Rynek fasad i materiałów fasadowych w Polsce 2021-2026", pomimo wyraźnego spowolnienia aktywności w budownictwie kubaturowym, szczególnie niemieszkaniowym, producenci materiałów fasadowych zdołali utrzymać wartość przychodów na poziomie ponad 3,6 mld zł.

Polski rynek materiałów fasadowych jest branżą mocno rozdrobnioną. Z 80 badanych w raporcie firm, w przypadku mniej niż 20 podmiotów sprzedaż w segmencie fasad można uznać za znaczącą (50 mln zł lub więcej).

Całkowite przychody 80 badanych producentów materiałów fasadowych wyniosły w 2019 r. blisko 23,5 mld zł (nominalny wzrost o 4% r/r), z czego tylko 3,2 mld zł (blisko 14% przychodów ogółem) przypadło na materiały fasadowe. Oznacza to, że fasady stosunkowo rzadko są głównym obszarem działalności analizowanych firm, szczególnie jeśli chodzi o branżę stalową, aluminiową czy produkcję wyrobów z surowców mineralnych. Po doszacowaniu do pełnej zbiorowości, wartość rynku materiałów fasadowych wyniosła 3,6 mld zł.

Co istotne, pomimo korekty wielkości rynku wyrażonej w m² w 2020 r., jego wartość zdołała utrzymać poziom roku wcześniejszego. W oparciu o wstępne dane szacujemy że w 2020 r. rynek materiałów fasadowych utrzymał wartość z 2019 r., na poziomie nieco ponad 3,6 mld zł. W 2021 r. oczekiwany jest niewielki spadek wartości rynku. Od 2022 r. rynek powinien powrócić do poziomu 3,6 mld zł i stopniowo będzie rósł, osiągając do 2026 r. wartość 4 mld zł.

W najbliższych latach oczekiwana jest wyższa dynamika wartości rynku niż jego wolumenu. Jest to naturalna konsekwencja rosnących cen surowców i półproduktów oraz siły roboczej. Dodatkowo, rynek stopniowo ewoluuje w kierunku większego udziału w sprzedaży materiałów z wyższej półki, zwiększając tym samym średnią cenę rynkową.

 

Na potrzeby raportu jako rynek fasad i materiałów fasadowych zdefiniowano działalność produkcyjną lub handlową w zakresie szeroko rozumianych elementów wierzchnich fasad budynków. Analizowany rynek podzielić można na cztery główne kategorie: fasady wentylowane, fasady ETICS (tzw. systemy ociepleń), fasady z płyt warstwowych i arkuszy blaszanych oraz fasady kurtynowe szklane.

Rynek fasad napędzany jest niemal po równo przez budownictwo mieszkaniowe oraz niemieszkaniowe, przy czym każdy z głównych typów budownictwa ma istotny wpływ na inny segment rynku fasad. Fasady ETICS w zdecydowanej większości znajdują zastosowanie na budynkach mieszkaniowych, natomiast głównym odbiorcą pozostałych trzech typów fasad jest budownictwo niemieszkaniowe.

Niezmiennie, największym segmentem rynku w Polsce są fasady ETICS. Jest to technologia szczególnie popularna w budownictwie mieszkaniowym, a także w mniej prestiżowych budynkach niemieszkaniowych. Istotnym czynnikiem wpływającym na znaczący wolumen segmentu ETICS w Polsce jest wysoki udział robót modernizacyjnych. W przypadku budynków niemieszkaniowych dużo częściej stosowane są fasady inne niż systemy ETICS.

Istotnym czynnikiem napędzającym branżę w najbliższych latach może być realizacja rządowego programu Czyste Powietrze. Według założeń programu, ok. 1,3 mln gospodarstw domowych w Polsce to rodziny żyjące w warunkach tzw. ubóstwa energetycznego, z czego 75% mieszka w budynkach jednorodzinnych. Do zmodernizowania ok. 1 mln takich budynków potrzeba kwoty 50 mld zł.

 

Poproś o bezpłatną próbkę raportu.

info@spectis.pl