Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

WNP.pl | Jakie będzie budownictwo w 2021 roku? Oto prognozy liderów rynku

04 sty 2021


Prowadzony przez Spectis monitoring kluczowych wskaźników wyprzedzających dla produkcji budowlano-montażowej wskazuje na ujemną dynamikę budownictwa w pierwszym półroczu 2021 r., szczególnie w pierwszym kwartale. Dotyczy to zwłaszcza segmentu niemieszkaniowego, który od kilku już kwartałów notuje kilkunastoprocentowe spadki wolumenu pozwoleń budowlanych.

Kurcząca się drugi rok z rzędu liczba przetargów publicznych na roboty budowlane nie wskazuje także na szybkie odbicie w segmencie inżynieryjnym, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje samorządowe. Natomiast perspektywy dla budownictwa inżynieryjnego na drugie półrocze 2021 r. oraz lata kolejne w dużej mierze uzależnione są od sprawnego uruchomienia w drugim półroczu inwestycji w ramach Funduszu Odbudowy.

Pełna wersja artykułu: www.wnp.pl